Zenuwklacht

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. 
IMG 20200330 105147
 • Zie boven afbeelding van zenuwcel, die bij een zenuwklacht aangedaan zijn

In het kort

 • Andere benaming: Neuropatie
 • Onderverdeling is
  • Mononeuropathie o.a door druk, infectie, overbelasting
  • Polyneuropatie o.a door stofwisselingsproblemen, specifieke klachtenbeelden (diabetes, MS, Parkinson)
 • U heeft klachten als pijn, gevoelsstoornissen, krachtsverlies
 • De fysiotherapeut geeft door uitleg, adviezen en oefeningen ondersteuning aan het herstel

 • Zo nodig kijken welke hulpverlener zinvol is als klachten blijven of erger worden

SAM 4770

 • Bij zenuwklacht is er sprake van het niet goed functioneren van één (mononeuropathie) of meer (polyneuropathie) zenuwen

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

 • Mononeuropathie
  • Druk op zenuw: tumor, uitpuiling tussenwervel (hernia), botbreuk, strak peesblad (buitenzijde bovenbeen: meralgia paresthetica), eerste rib, gewoonte houding (liggen op arm, steunen elleboog op tafel)
  • Beschadiging van zenuw (operatie / trauma)
  • Infectie op zenuw (herpes zoster)
  • Overbelasting door veel buigen en strekken gewricht: werk (timmerman), sport (gewichtheffen), 
  • Extreem gewichtsverlies (peroneusuitval en daardoor klapvoet)
 • Polyneuropathie
  • Stofwisselingsproblemen (gebrek aan sommige vitamines)
  • Specifieke aandoeningen (diabetes / parkinson / MS / axonale polyneuropathie)
  • Vergiften (medicatie / alcohol)
  • Infectie (lepra / herpes zoster / ziekte van lyme)
  • Erfelijk (HMSN aandoeningen / ziekte van Charcot-Marie-Tooth)

Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

 • Verstoring in gevoel: doof gevoel, tintelingen, prikkelingen, koud pijnlijk gevoel, branderig gevoel, aanrakingspijnen
 • Verstoring in beweging: krachtsverlies
 • Pijn
 • Overbelasting gewrichten, balansproblemen, bewegingsproblemen door bovenstaande punten
 • Ontstaan holvoet (bij polyneuropathie)

Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

 • Fysiotherapeut
  • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 4 - 6 behandelingen voldoende.

   Tijd is de belangrijkste factor bij herstel bot. Fysiotherapie is van belang om de voorwaarden van het natuurlijke herstel te optimaliseren.

   • Eerste behandeling: uitleg klachtenbeeld, informatie over behandelplan en eerste adviezen oefeningen

   • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)

   • Derde behandeling: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden

   • Vierde behandeling enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken.

   • Zo nodig nog 2 (of meer) behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid blessure, het herstel, het oppakken van adviezen oefeningen en van de eventueel aanwezige 'bewegingsangst'

 • Huisarts
  • Medicatie: pijndemper, ontstekingsremmer
  • Doorverwijzen: onderzoek / fysiotherapeut / specialist e.a
 • Arbo arts: als de werkzaamheden van invloed zijn op de klachten of andersom
 • Specialist, revalidatiearts / neuroloog / etc.
 • Ergotherapeut: hulpmiddelen voor het dagelijkse leven
 • Podotherapeut: bij voetproblemen

Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

 • Bij pijnklachten, zie het onderwerp 'chronische pijn' op deze site
 • Een brace kan ondersteuning bieden bij uitval van een (motorische) zenuw. Zie 'hulpmiddelen' op deze site, kijk bij ondersteuning. Zie onder afbeelding van 'bol.com' bij 'klapvoetbrace'

9200000023244241

 • Door middel van warmte (douche, warmtepakking, rode lamp), losmaak bewegingen  en massage spieren en gewrichten ontspannen 
 • Een cold-pack op de pijnlocatie (tien minuten, doekje tussen pakking en huid, twintig minuten tussen elke koudebehandeling) kan de pijn verminderen
 • Als er sprake is van balansproblemen, zie het onderwerp 'valpreventie' op deze site
 • Als lopen problemen geeft, zie 'hulpmiddelen' op deze ste, kijk bij lopen . Neem met de fysiotherapeut door welk loophulpmiddel bij u nodig is. Zie filmpje en onderstaande afbeelding van website 'samenbeterthuis.nl’.

Hqdefault

 • Bij verstoring tast- en pijnzin (diabetes / HMSN) is het gevaar dat er wondjes kunnen ontstaan door verbranding, stoten of schuren zonder dat dit gemerkt wordt. Controleer daarom regelmatig de huid van de voeten en neem extra voorzorgsmaatregelen om wondjes te voorkomen (doed schoeisel).
 • Het komt vaak voor dat de beenspieren in kracht zijn verminderd bij polyneuropathie. Activiteiten als opstaan uit de stoel, van stand gaan lopen, van stand naar zit en in / uit bed gaan kunnen dan problemen geven.
 • Neem met de fysiotherapeut door welke activiteit/sport u het beste kan doen
Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn     

SAM 3820

 • Punten die van belang zijn
  • Zenuwglijoefeningen (zie onder)
  • Spierversterkende oefeningen en stabiliserende oefeningen zorgen voor stevigheid en stabiliteit rond het gewrichten
  • De fysiotherapeut kan een opname maken van de oefeningen die voor u van belang zijn (met telefoon van fysiotherapeut en mailen of met telefoon/ ipad van patiënt), zodat u thuis dit terug kan zien
 • Kijk bij het klachtenbeeld waar sprake van is
 • Zie ook de website 'rehab my patient': Zenuwen /  Ischiadicus zenuwulnaris zenuw / radialis zenuw / menianus zenuw
 • Functionele oefeningen zijn belangrijk omdat dit in het dagelijkse leven toegepast kan worden en omdat de te oefenen spier en/of gewricht dan deel uit maakt van een natuurlijke beweging
 • De fysiotherapeut kan (als zowel de fysiotherapeut en de patiënt er achter staan!) een opname maken van de oefeningen die voor u van belang zijn (met telefoon van fysiotherapeut en mailen of met telefoon/ ipad van patiënt), zodat u thuis dit terug kan zien)

SAM 3822

De fysiotherapeut geeft aan welke adviezen en oefening voor u zinvol zijn

 1. Websites
  1. Spierziekten nederland: chronische idiopatische axonale polyneuropathie
  2. Gezondheid.be: Neuropathische pijn
  3. Medicinfo: Neuropathie bij diabetes Structuur van de zenuwbanen Zenuwaandoening van de arm
  4. Zie ook op deze site de onderwerpen tav neuropathie: pijn, chronisch / ontspanning  
 2. Onderbouwing     
  1. Rehab my patient: Zenuwen
  2. Maastricht UMC tv: dunne vezel neuropathie / oorzaken dunne vezel neuropathie
  3. Fysio Forum
   1. Zoekresultaten tav 'zenuw'
  4. Physiotutors (video's)
   1. Pathological Reflexes
  5. Google scholar: neuropathie
  6. Neuromodulatie bij ernstige neuropathische pijn (2016)
  7. Richtlijn polyneuropathie
  8. NtvG:
   1. 1 t/m 10 van 3499 zoekresultaten voor 'zenuw'
   2. Chronische zenuwpijn na een operatie aan de knie (2018). Chronische knieklachten na een operatie rond de knie kunnen van neuropathische aard zijn. Deze klachten zijn veelvuldig beschreven na intramedullaire osteosyntheses van het onderbeen, plaatsing van totale knieprotheses en artroscopieën. Deze neuropathische pijn kan veroorzaakt worden door partieel letsel van de N. infrapatellaris. Een 18-jarige patiënt had na een intramedullaire osteosynthese van het onderbeen chronische neuropathische knieklachten. Door lichamelijk onderzoek en een injectie met lidocaïne 1% werd de diagnose gesteld. Na het operatief verwijderen van de N. infrapatellaris werd patiënt langdurig klachtenvrij. Conclusie: Bij chronische pijn rond de knie dient neuropathische pijn door letsel van de N. infrapatellaris letsel in de differentiaaldiagnose te staan. Neurectomie van de N. patellaris is een goede behandeling als conservatieve therapie geen verbetering van de klachten geboden heeft.
   3. NtvG: Observatie van lopen in de huisartsenspreekkamer (2017). Diagnose: N.femoralisneuropathie
  9. Anatomie
   1. Oscar Eggen: Indeling zenuwstelsel
   2. JufDanielle: Zenuwstelsel: anatomische en functionele indeling

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is