Gewricht: Klacht kraakbeenschijf pols

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. Maak zo nodig online een afspraak om uw situatie te bespreken

.SAM 4657 1

 • Zie boven afbeelding linker hand: links handrug en rechts handpalm. In rood locatie TFCC

In het kort

 • Andere benaming: TFCC letsel
 • Klacht zit in de kraakbeenschijf thv ellepijp, spaakbeen en het handwortel beentje 'het driehoeksbeen' (os triquetrum). Zie boven afbeelding.
 • Er is sprake van kleine scheurtjes in kraakbeenschijf
 • Mogelijke oorzaken zijn trauma, overbelasting of aangeboren langere ellepijp en daardoor klachten
 • U heeft pijn en zwelling aan pinkzijde pols bij bewegingen pols
 • De fysiotherapeut geeft door uitleg, adviezen en oefeningen ondersteuning aan het herstel

 • Zo nodig kijken welke hulpverlener zinvol is als klachten blijven of erger worden

  Algemene informatie
  • Andere benaming: letsel Triangulaire Fibro-Cartilagineuze Complex of TFCC letsel of scheur in TFCC of klacht TFCC
  • Anatomie
   • Het TFCC is een soort kraakbeenschijf (polsmeniscus) en verbind de ellepijp (ulna), het spaakbeen (radius) en een handwortelbeentje (os triquetrum)
   • Zie video op website 'Anatomy Lyon': Pols en onderarm
   • Zie video website 'schooltv': geraamte arm 
   • Zie google afbeeldingen: TFCC. Neem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen voor u relevant zijn. 
   • Zie aanvullende informatie 2.4
  • Bij TFCC letsel is er sprake van scheurtjes in de kraakbeenschijf.
   • Kleine scheurtjes kunnen vanzelf herstellen. 
   • Een grotere scheur kan herstellen (duurt lang: paar maanden tot meer dan 1 jaar), maar als klachten blijven is een operatie soms nodig.
  • Sporten waar TFCC  letsels veel voorkomen zijn tennis, turnen, sporten waar veel op handen gevallen wordt
  • Het TFCC is van belang bij het opvangen van krachten door de pols en het stabiliseren van de onderarm met de pols. Meestal klachten boven de 50 jaar
  • Het is van belang de oorzaak te achterhalen (zie verder) bij deze klacht
  • Voor een uitgebreide en algemene informatie over een gewrichtsklacht, zie het onderwerp gewrichtsklacht op deze site

  Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is 

  • Een langere ellepijp, waardoor TFCC in verdrukking komt
  • Overbelasting: door werk of sport (turnen, hockey, tennis, boksen)
  • Trauma: Val op hand, krachtige draaibeweging

  Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

  • Pijn/zwelling aan de pinkzijde van de pols.
   • Bij druk op TFCC 
   • Bij beweging: hand zijwaarts (pinkzijde naar buiten) bewegen.
   • Bij vuist maken
   • Bij kracht zetten met hand (trekken en duwen)
   • Bij het opdrukken uit een stoel.
  • Krakend/ klikkend gevoel in pols ter hoogte van TFCC.
  • Krachtverlies in hand

  Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

  • Fysiotherapeut/ handfysiotherapeut
   • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 2 - 4 behandelingen voldoende.
    • Eerste behandeling: uitleg klachtenbeeld, informatie over behandelplan en eerste adviezen oefeningen
    • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
    • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden

    • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken

    • Zo nodig nog 2 (of meer) behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid blessure, het herstel, het oppakken van adviezen oefeningen en van de eventueel aanwezige 'bewegingsangst'
  • Huisarts
   • Medicatie: pijndemper 
   • Doorverwijzen: (hand)fysiotherapeut / orthopeed als klachten erger worden, aanwezig blijven ondanks de adviezen en oefeningen
  • Specialist, orthopeed
   • Onderzoek: artroscopie of MRI. Zie ook startpuntradiologie.nl: hand
   • Operatie: verkorten ellepijp / losse fragmenten verwijderen

  Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

  • Algemeen
   • Nagaan wat overbelasting veroorzaakt en kijken hoe het te voorkomen is/ relatieve rust
   • Na trauma belasting rustig opbouwen   
   • Stabiliseren pols door
    • Spalk / brace, zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'ondersteuning'
    • Zelf stabiliseren pols om overbelasting te voorkomen: Midden handrug in rechte lijn met onderarm (of middelvinger in het verlengde van de pols en onderarm) en hand in lichte stand naar achteren.
     • SAM 5465
   • Pijn verminderen / ontspannen
    • Losmaakoefeningen om pols los te houden bij stijfheid en pijn
    • Massage onderarm en pols. Zie 'oefeningen divers' op deze site en kijk bij 'massage/ pols-hand regio
    • Koude pakking op het gewricht (tien minuten, doekje tussen pakking en huid, twintig minuten tussen elke koudebehandeling) bij pijnklachten. Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'spieren'. Zie ook onder afbeelding van 'bol.com' bij 'coldpack'.
    • 9200000074651087 
   • Bewegen, sporten en werken

    • Niet met medicatie / pijndempers sporten of belastend werk doen

    • Als de eigen sport / werk niet meer uitgeoefend kan worden, zoek dan naar alternatieven

    • Onderzoeken sportmateriaal, sportomstandigheden, trainingsbelasting (frequentie, duur en intensiteit aanpassen) en techniek.

  • Bij operatie
   • Na operatie 1 week gipsspalk
   • Na 1 week belasting rustig opbouwen

  Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

  SAM 4781

  • Punten die van belang zijn bij deze klacht
   • Handhaven neutrale stand pols om overbelasting te voorkomen
   • Bij bewegen richting pinkzijde: tot de pijn
   • Losmaakoefeningen bij pijn en stijfheid
   • Kijk zo nodig bij polsgewrichtsklachten als sprake is van uitgebreide klachten
   • Sport- en werkspecifiekeoefeningen

  SAM 3940 2

  • De fysiotherapeut kan (als zowel de fysiotherapeut en de patiënt er achter staan!) een opname maken van de oefeningen die voor u van belang zijn (met telefoon van fysiotherapeut en mailen of met telefoon/ ipad van patiënt), zodat u thuis dit terug kan zien)

  De fysiotherapeut geeft aan welke adviezen en oefening voor u zinvol zijn.

  1. Websites
   1. Hand en polscentrum: TFCC
   2. Gewricht.nl: pols / TFCC
   3. Xpertclinic: TFCC
   4. Het boekje ‘Oefentherapie voor chronische polsklachten’ is niet in de boekhandel verkrijgbaar. Het is tegen contante betaling te verkrijgen bij 'TheHandClinic'. De kosten bedragen €15

   5. Zie ook op deze site: gewrichtsklacht
  2. Onderbouwing
   1. Boek: Onderzoek en behandeling van de hand H7a, Koos van Nugteren en Dos Winkel, 2006)     
   2. Onderzoek en behandeling van sportblessures van arm en hand H14, Koos van Nugteren, Dos Winkel
   3. Google scholar: TFCC letsel
   4. Anatomie
   5. Oefeningen

    1. Website 'xpertclinic'

    2. Website 'hand&polstherapiecentrum'

  3. Bij twijfel diagnose denken aan
   1. Letsel van de hamulus ossis hamati 

  Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is