Zenuw: n. medianus, anterior interosseus syndroom

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn

SAM 4721

 • Zie onder afbeelding elleboog (buigzijde), de pronator teres spier (rood) en de medianus zenuw (geel)

In het kort

 • Andere benaming: Pronator teres syndroom
 • Beknelling vind plaats tussen de pronator teres spier of bij het peesblad van de onderarm aan handpalmzijde of door een botbreuk
 • U kunt uw duim en wijsvinger niet meer goed bewegen
 • De fysiotherapeut geeft door uitleg, adviezen en oefeningen ondersteuning aan het herstel
 • Zo nodig kijken welke hulpverlener zinvol is als klachten blijven of erger worden
  • Anatomie
   • De medianuszenuw loopt van de nekwervels naar de hand. De plaats van inklemming van de zenuw bepaalt in welke spieren uitval optreedt en waar het gevoel verstoord is. Er is bij het anterior interosseus syndroom sprake van een zenuwbeknelling van een zijtakje (nervus anterior interosseous) van deze zenuw
   • Zie 'google afbeeldingen': anatomie medianuszenuw / anterior interosseous syndroomNeem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen voor u relevant zijn. 
   • Zie aanvullende informatie 2.3
  • Mogelijke locatie inklemming 
   • Ter hoogte van de wervel, zie 'nekklacht' op deze site
   • Ter hoogte van het sleutelbeen, zie 'TOS klacht' op deze site
   • Tussen de pronator teres spier of bij het peesblad van de onderarm aan handpalmzijde, wordt hier besproken (locatie inklemming zelfde als pronator teres syndroom). Zie aanvullende informatie 2.2
  • Vaak spontaan herstel

  Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

  • Nauwe doorgang voor de zenuw tussen pronatorspier of door peesblad
  • Overbelasting pronator teresspier: repeterende beweging, krachtig duwen en trekken, het buigen van de pols, grijpen en vastknijpen, draaibewegingen van de onderarm
  • Klap op pronator spier in onderarm
  • Botbreuk onderarm

  Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

  • Verminderde kracht en/of onvermogen om de duim goed te buigen in het laatste kootje (geen 'OK teken' kunnen maken)
  • Verminderde functie van het topje van de wijsvinger.

  Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

  • Fysiotherapeut
   • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 4 - 6 behandelingen voldoende. Fysiotherapie is van belang om de voorwaarden voor herstel zo optimaal mogelijk  te maken. 
    • Eerste behandeling: Diagnose stellen, uitleg over klacht,  informatie over behandelplan en een aantal oefeningen doornemen.
    • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen die ook zelf thuis gedaan kunnen worden (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
    • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden
    • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken.
    • Zo nodig nog 2 behandelingen plannen.
  • Huisarts
   • Doorverwijzen: fysiotherapeut, neuroloog als klachten ondanks adviezen en oefeningen aanwezig blijven
  • Specialist: neuroloog
   • Onderzoek:
    • zenuw geleidingsonderzoek (EMG)
    • Radiology: N. medianus
   • Immobilisatie: rust 6 maanden, zo nodig door gips of spalk. 
   • Operatie: vrijleggen zenuw (opheffen beknelling) als klachten na 6 maanden nog aanwezig zijn

  Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

   • Algemeen
    • Achterhalen overbelastingsmoment en overbelasting voorkomen
    • Na periode rust of na operatie: Belastende activiteiten afwisselen met minder belastend werk.
  • Ontspanning onderarmspieren en peesblad door
   • Massage onderarm, zie 'oefeningen divers' op deze site en kijk bij 'massage/ regio elleboog'
   • Los bewegen onderarm, zie verder
   • Warmtepakking. Zie 'hulpmiddelen' op deze site, kijk bij 'spieren' en zie onder afbeelding van 'bol.com' bij 'coldpack/ hotpack'.
   • 9200000074651087
  • Bij operatie
   • Volg protocol eigen specialistspecialist.
   • Eerste 3 dagen na operatie
    • Overdag een mitella dragen
    • Beweeg regelmatig de vingers  (strekken en buigen)
    • Leg arm in tijdens slapen op een kussen 
    • Tijdens douchen mitella afdoen 
   • Na 3 dagen: de hand en arm weer voorzichtig in toenemende mate onbelast gebruiken. 
   • Na twee weken arm weer normaal gebruiken.
   • Bij sporten: Belasting rustig opbouwen na periode rust of na operatie

  Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

  SAM 3955

  • Punten die van belang zijn bij deze klacht
   • Losmaakoefeningen bij pijn en stijfheid
   • Losmaakoefeningen (zenuwglijoefeningen) voor de radialiszenuw
   • Losmaken bindweefselplaten thv medianuszenuw

  SAM 3936 1

  De fysiotherapeut geeft aan welke oefeningen voor u zinvol zijn. 

  1. Websites
   1. Xpertclinic: anterior interosseus syndroom
   2. Zie ook op deze site de onderwerpen: 
  2. Onderbouwing
   1. Youtube: rekken bindweefselplaten & medianus zenuw
   2. Google scholar: anterior interosseus syndroom
   3. Diagnose stellen / volgen herstel

    1. Meetinstrumenten in de zorg: Elbow Function Assesment

    2. Physiotutors, video's: Elleboogonderzoek
   4. NtvG
    1. Misinterpretatie van zenuwletsels aan hand en onderarm ten gevolge van variaties in de motorische innervatie (2001).conclusie
     Variaties in de motorische zenuwvoorziening van de hand, met name een anastomose tussen de N. medianus en N. ulnaris in de onderarm (Martin-Gruber-anastomose) of de hand (Riche-Cannieu-anastomose), komen frequent voor. Bij een zenuwletsel en een dergelijke variatie wijkt de motorische uitval af van het ‘klassieke’ patroon. Een dergelijke variatie in innervatie kan men vinden door naast het sensibiliteitsonderzoek tevens zorgvuldig een motorischefunctietest van de intrinsieke handmusculatuur te verrichten. Alleen EMG-onderzoek kan de variatie bevestigen. Vroege herkenning van de Martin-Gruber- of Riche-Cannieu-anastomose is van belang opdat de ernst van de laesie niet onderschat wordt en er tijdig met adequate behandeling kan worden begonnen. Tijdens controle na herstel van een zenuwletsel zal een variatie in motorische functie beter worden begrepen indien men op de hoogte is van deze anastomosen.
   5. Richtlijnen
    1. Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke Klachten Arm, Nek en/of Schouders // compressie n. medianus, blz 41
  3. Bij twijfel diagnose denken aan pronator teres syndroom
   1. Pronator teres syndroom: voornamelijk gevoelsstoornis en minimaal motorische stoornis (anterior interosseus syndroom: alleen motorische stoornis). Zie aanvullende informatie 2.2

  Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is