Zenuw,n.ulnaris: Beknelling zenuw pinkzijde pols

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. Maak zo nodig online een afspraak om uw situatie te bespreken

.SAM 4651

 • Zie boven afbeelding linker hand: links handrug en rechts handpalm. In rood ulnaris zenuw, in groen gyonkanaal en in geel locatie klachten.

In het kort

 • Andere benaming: Gyonkanaalsyndroom
 • Afknelling zenuw thv het guyonkanaal aan de handpalm- en pinkzijde van het polsgewricht
 • U heeft gevoelsstoornissen aan pink / ringvinger en krachtsvermindereing kleine handspiertjes
 • Oorzaak kan zij trauma (botbreuk), trauma en overbelasting
 • Bij overbelasting oorzaak achterhalen en stoppen is van belang
 • Prognose is gunstig: herstel in enkele weken/ maanden
 • De fysiotherapeut geeft door uitleg, adviezen en oefeningen ondersteuning aan het herstel

 • Zo nodig kijken welke hulpverlener zinvol is als klachten blijven of erger worden: Spalk of operatie als andere begeleiding niet geholpen heeft

 • Andere benaming: beknelling van het Gyon kanaal of entrapment van de n. ulnaris thv het gyonkanaal

 • Anatomie
  • De ulnariszenuw loopt van het ruggenmerg naar de spieren, huid en zintuigen van de arm
  • Zie video op website 'Anatomy Lyon': Pols en onderarm
  • Zie google afbeeldingen: anatomie ulanariszenuw gyonkanaalsyndroom Neem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen voor u relevant zijn.
  • Zie aanvullende informatie 2.6
 • Mogelijke locaties van inklemming van de ulnariszenuw
  • Boven de elleboog
  • Ter hoogte van de elleboog: Achter- binnenkant van de elleboog thv de zo genaamde cubitale tunnel. Functie: verzorgt spieren in de onderarm en hand en de huid van de hand (ringvinger en pink).
  • Onderarm: Kanaal van Gyon. Door het guyonkanaal aan de handpalm- en pinkzijde van het polsgewricht loopt de ulnaris zenuw  (wordt hier besproken)
 • Prognose is meestal gunstig: herstel binnen enkele weken tot maanden bij stoppen provocerende activiteiten. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid blessure en de oorzaak
 • Voor uitgebreide en algemene informatie over een zenuwbeknelling, zie het onderwerp 'zenuwklacht' op deze site

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

 • Botbreuk haakvormig botje (os hamatum) in pols
 • Ganglion
 • Vaatafwijking
 • Artrose
 • Overbelasting door werk (bijvoorbeeld werken met een pneumatische boor) sport (bijvoorbeeld wielersport: steunen op stuur)

Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

 • Gevoelsstoornissen aan pink en ringvinger (aan pinkzijde)
 • Krachtsvermindering kleine handspieren (spreiden en sluiten vingers)
 • Kruisen wijsvinger en middelvinger gaat niet
 • Papier klemmen tussen wijsvinger en duim die gestrekt is lukt niet (gebogen duim wel)

Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

 • Fysiotherapeut/ handfysiotherapeut
  • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 2 - 4 behandelingen voldoende.
   • Eerste behandeling: uitleg klachtenbeeld, informatie over behandelplan en eerste adviezen oefeningen
   • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
   • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden

   • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken

   • Zo nodig nog 2 (of meer) behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid blessure, het herstel, het oppakken van adviezen oefeningen en van de eventueel aanwezige 'bewegingsangst'
 • Huisarts
  • Medicatie: pijndemper en ontstekingremmer
  • Doorverwijzen: (hand)fysiotherapeut / specialist als ondanks adviezen en oefeningen de klachten aanwezig blijven
 • Spcialist (neuroloog)
  • Onderzoek (EMG / echo / MRI). Zie ook startpuntradiologie.nl: hand
  • Operatie (decompressie van het kanaal) 

Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

 • Algemeen
  • Bij operatie: volg richtlijn specialist
  • Relatieve rust, evt dmv spalk
  • Ga na of er sprake is van overbelasting en kijk of dit te voorkomen is
 • Bewegen, sporten en werken

  • Als de eigen sport / werk niet meer uitgeoefend kan worden, zoek dan naar alternatieven

  • Onderzoeken sportmateriaal, sportomstandigheden, trainingsbelasting (frequentie, duur en intensiteit aanpassen) en techniek.

   • Bij oorzaak wielrennen: zorgen voor handschoen met zacht handbed, regelmatig wisselen handpositie       

Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

 • Punten die van belang zijn bij deze klacht
  • Losmaakoefeningen bij pijn en stijfheid en tintelingen
  • Zenuw glijoefeningen voor de ulnaris zenuw
 • Mogelijk basis oefeningprogramma bij deze klacht. Onderstaande video's komen van website 'xpertclinic' en 'rehab my patient', tenzij anders vermeld
  1. Losmaakoefeningen / lig of zit of stand / elleboog licht gebogen / beweging eventueel ondersteunen met andere hand
   1. Elleboog 90 graden gebogen: Draaien onderarm naar binnen en naar buiten
   2. Buigen en strekken elleboog
   3. Draaien pols linksom en rechtsom. Zie 'hand en pols therapiecentrum':
   4. Buigen en strekken pols 
   5. Zijwaarts naar links en rechts bewegen hand
  2. Zenuwglijoefeningen /
   1. Zie website 'rehab my patient': Ulnaris zenuw
 • Neem met de fysiotherapeut door welke activiteit/sport u het beste weer kan doen. Rustig opbouwen van dagelijkse activiteiten (afwassen, stofzuigen, deur openen....) is belangrijkste oefening (= functioneel trainen). Bij alle activiteiten stabiel houden pols

SAM 3936 1

De fysiotherapeut geeft aan welke oefeningen voor u geschikt zijn

 1. Websites
  1. Xpertclinic: zenuw beknelling in het Gyon kanaal
  2. Zie ook op deze site: zenuwklacht
 2. Onderbouwing
  1. Boek: Onderzoek en behandeling van sportblessures van arm en hand, H16.  Koos van Nugteren, Dos Winkel
  2. Onderzoek en behandeling van elleboog en onderarm, H6 (Geleidelijk ontstane paresthesieën ter hoogte van de hypothenar bij een 26-jarige man) en H6a (6a Compressieneuropathie van de n. ulnaris). K. van Nugteren, D. Winkel
  3. Boek: Onderzoek en behandeling van middenhand en vingers H9 ( Letsel van de n. ulnaris in de sulcus nervi ulnaris van de elleboog ) en 9a (compressie van de n. ulnaris in het kanaal van Guyon), Koos van Nugteren
  4. Richtlijnen
   1. Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke Klachten Arm, Nek en/of Schouders . Compressie N. Ulnaris Naast het Cubitale Tunnel syndroom (ter hoogte van de elleboog) en het Guyon kanaal syndroom (ter hoogte van de pols) zijn er proximaal van de elleboog nog drie andere zeldzame compressielocaties van de N. Ulnaris (Posner 2000). Het betreft compressie ter 6340 hoogte van het ligament van Stuthers (8 cm proximaal van het olecranon), het intermusculaire septum net proximaal van het olecranon en de M. Anconeus Epitrochlearis (tussen olecranon en mediale epicondyl). Symptomen zijn pijn rond de elleboog en onderarm, uitstraling en doof gevoel in de ringvinger en pink, verminderde kracht in de hand, klauwstand van 4e en 5e vinger en atrofie van de kleine handspieren. 6345 In het kader van het KANS-model wordt voorgesteld om, gezien de incidentie van de diverse syndromen die samenhangen met compressie van de N. Ulnaris, alleen het Cubitale Tunnel syndroom en het Guyon kanaal syndroom apart te benoemen en de overige aandoeningen samen te vatten onder de term ‘Overige compressie syndromen van de N. Ulnaris’.
   2. Klinisch neurologisch onderzoek bij UNE
  5. Google scholar: gyonkanaal syndroom
  6. Anatomie
 3. Bij twijfel diagnose, zie

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is