Gewricht e.a structuren: Inklemming pols pinkzijde

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. Maak zo nodig online een afspraak om uw situatie te bespreken

 

In het kort

 • Andere benaming: Impingement pols aan pinkzijde of ulnair compressie syndroom
 • Bij inklemmingsklachten thv de pols is het kraakbeen aangedaan
 • Belangrijkste klachten zijn pijn en zwelling aan de pinkzijde van de pols
 • De fysiotherapeut kan uitleg, adviezen en oefeningen geven
 • Zo nodig ook samen kijken welke hulpverlener zinvol is als klachten blijven of erger worden

 • Overbelasting van de weefsels aan de pinkzijde van de pols. O.a kunnen betrokken zijn
  • De kraakbeenschijf: TFCC. In kraakbeenschijf kunnen scheurtjes ontstaan
   • Kleine scheurtjes: kunnen vanzelf herstellen. 
   • Een grotere scheur: kan herstellen, maar duurt lang (paar maanden tot meer dan 1 jaar),
   • Als klachten blijven is een operatie soms nodig.
  • De 2 handbotjes: het os triquetrum en het os lunatum
 • Meestal klachten boven de 50 jaar
 • Het is van belang de oorzaak te achterhalen (zie verder) bij deze klacht
 • Voor een uitgebreide en algemene informatie over een gewrichtsklacht, zie het onderwerp ‘gewrichtsklacht‘ op deze site 

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

 • Een langere ellepijp: weefsel aan pinkzijde komt  in verdrukking
 • Overbelasting: door werk (computer: bewegingen naar pinkzijde) of sport (turnen, hockey, tennis)
 • Trauma: Val op hand, krachtige draaibeweging

Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

 • Pijn aan de pinkzijde van de pols.
  • Bij druk op pink zijde pols
  • Bij beweging: hand zijwaarts (pinkzijde naar buiten) bewegen.
  • Bij vuist maken
  • Bij kracht zetten met hand (trekken en duwen)
  • Bij het opdrukken uit een stoel.
 • Zwelling aan de pinkzijde van de pols.
 • Krachtverlies in hand

Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

 • Fysiotherapeut
  • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 2 - 4 behandelingen voldoende.
   • Eerste behandeling: uitleg klachtenbeeld, informatie over behandelplan en eerste adviezen oefeningen
   • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
   • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden

   • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken.

   • Zo nodig nog 2 (of meer) behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid blessure, het herstel, het oppakken van adviezen oefeningen en van de eventueel aanwezige 'bewegingsangst'
 • Huisarts
  • Medicatie: NSAID's
  • Doorverwijzen: fysiotherapeut / orthopeed als klachten erger worden, aanwezig blijven ondanks de adviezen en oefeningen
 • Specialist, orthopeed
  • Onderzoek: artroscopie of MRI. Zie ook startpuntradiologie.nl: hand
  • Operatie

Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

 • Algemeen
  • Relatieve rust
  • Nagaan wat overbelasting veroorzaakt en kijken hoe het te voorkomen is/ relatieve rust
  • Stabiliseren pols
   • Door spalk / brace (zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij gewrichtsondersteuning)
   • Zelf stabiliseren pols : zie verder bij oefeningen
  • Pijn dempen / ontspannen
   • Losmaakoefeningen om pols los te houden bij stijfheid en pijn
   • Koude pakking op het gewricht (tien minuten, doekje tussen pakking en huid, twintig minuten tussen elke koudebehandeling) bij pijnklachten. Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'spieren'. Zie ook onder afbeelding van 'bol.com' bij 'coldpack'.
    • 9200000074651087
  • Bewegen, sporten en werken

   • Neem met de fysiotherapeut door welke activiteit/sport u het beste weer kan doen. Rustig opbouwen van dagelijkse activiteiten (afwassen, stofzuigen, deur openen, tas tillen....) met 'stabiele pols' is belangrijkste oefening (= functioneel trainen). 

    • Bij alle activiteiten stabiel houden pols
    • Voorkomen te veel zwelling rond pols (iets mag)
    • Voorkomen van te veel pijn (iets mag)
   • Niet met medicatie / pijndempers sporten of belastend werk doen

   • Als de eigen sport / werk niet meer uitgeoefend kan worden, zoek dan naar alternatieven

 • Bij operatie
  • Volg protocol specialist
  • Na operatie 1 week gipsspalk
  • Na 1 week belasting rustig opbouwen

Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

SAM 4781

 • Punten die van belang zijn bij deze klacht
  • Kijk zo nodig bij polsgewrichtsklachten als sprake is van uitgebreide klachten
  • Beweging naar 'pinkzijde' niet tot maximaal
  • Handhaven neutrale stand pols om overbelasting te voorkomen
  • Losmaakoefeningen bij pijn en stijfheid
  • Sport- en werkspecifiekeoefeningen

 • Onderstaande video's komen van website 'xpertclinic' en 'rehab my patient', tenzij anders vermeld
  1. Houdingsoefeningen / lig of zit of stand / elleboog licht gebogen
   1. Aannemen neutrale positie polsMidden handrug in rechte lijn met onderarm (of middelvinger in het verlengde van de pols en onderarm) en hand in lichte stand naar achteren. 
  2. Losmaakoefeningen / lig of zit of stand / elleboog licht gebogen / beweging eventueel ondersteunen met andere hand
   1. Elleboog 90 graden gebogen: Draaien onderarm naar binnen en naar buiten
   2. Draaien pols linksom en rechtsom. Zie 'hand en pols therapiecentrum':
   3. Zijwaarts naar links en rechts bewegen hand (naar pinkzijde niet tot maximaal)
  3. Stabiliteitsoefeningen
   1. Handhaven juiste polspositie met gewichtje
   2. Handhaven juiste polspositie met band
   3. Handhaven  juiste polspositie met verstoringen andere hand
   4. Handhaven neutrale positie pols bij dagelijkse activiteiten: kopje pakken / pan pakken / roeren in pan........
  4. Sport- en werkspecifiekeoefeningen

   1. Sport/ werk specifiek oefenprogramma maken: opbouwen in snelheid bewegingen en in zwaarte.

   2. Juiste techniek sport die gedaan wordt of werk (bijvoorbeeld tiltechniek) doornemen met de sporttrainer of fysiotherapeut. De techniek moet erop gericht zijn in eerste instantie de uiterste grens van de belastbaarheid te vermijden. In sommige gevallen kan dit ten koste gaan van de geleverde prestatie
   3. Mogelijk opbouw
    1. Het ‘droog’ trainen van activiteit: eerst voorzichtig in ‘slow motion’ en later, als het goed gaat, sneller. De uitvoering mag geen pijn doen.
    2. Uiteindelijk meer sportspecifiek (of werkspecifiek) trainen. Men mag daarbij pas voluit gaan als men zonder enig probleem een tijdje rustig de betreffende activiteit/beweging kan doen. Heel geleidelijk de belasting op te voeren
 • Voor extra oefeningen en algemene informatie bij oefeningen, zie
  • Mogelijk basis oefeningprogramma bij deze klacht en zie video behorende bij onderstaande oefeningen 

SAM 3940 2

 • De fysiotherapeut kan (als zowel de fysiotherapeut en de patiënt er achter staan!) een opname maken van de oefeningen die voor u van belang zijn (met telefoon van fysiotherapeut en mailen of met telefoon/ ipad van patiënt), zodat u thuis dit terug kan zien)

De fysiotherapeut geeft aan welke adviezen en oefening voor u zinvol zijn.

 1. Websites
  1. Het boekje ‘Oefentherapie voor chronische polsklachten’ is niet in de boekhandel verkrijgbaar.  Het is tegen contante betaling te verkrijgen bij 'TheHandClinic'. De kosten bedragen €15

  2. Zie ook op deze site: TFCC letsel / gewrichtsklacht
 2. Onderbouwing
  1. Onderzoek en behandeling van de hand H7 (Pijn aan de ulnaire zijde van de rechterpols, vooral tijdens tennissen, bij een 46-jarige vrouw) , Koos van Nugteren, Dos Winkel
  2. Google scholar: ulnair compressie syndroom

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is