Stress gerelateerde klacht

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. 
D
 • Zie boven afbeelding: stress
.
In het kort
 • Het doormaken van verdrietige of schokkende dingen kan leiden tot slapeloosheid, angst en piekeren.

 • De meeste mensen komen daar alleen of uit of met hulp van familie en vrienden.
 • Als de psychische klachten het dagelijkse leven gaan bepalen is het verstandig om hulp te zoeken
 • De huisarts of de praktijkondersteuner kan u begeleiden.
 • De fysiotherapeut geeft door uitleg, adviezen en oefeningen ondersteuning aan het herstel

 • Zie video op de website 'thuisarts.nl' van de huisarts
.
 • De meeste mensen maken dingen mee in het leven die schokkend of verdrietig zijn. Dit kan leiden tot slapeloosheid, angst en piekeren. De meeste mensen komen daar alleen of uit of met hulp van familie en vrienden.
 • Soms is meer hulp nodig, als de klachten het dagelijkse leven gaan bepalen. Het is dan van belang om te kijken of u daar professionele hulp bij nodig hebt, en zo ja, welke hulpverlener.
 • Het is van belang dat . De lichamelijke, psychische en sociale aspecten (leef- en werkomstandigheden) worden bij de behandeling betrokken. Op deze manier kan spanning omgezet worden in inzicht. 
 • Inzicht in klacht: lichamelijke klacht in relatie tot mentale gesteldheid
 • Mogelijke uitingsvormen van psychische spanningen zijn
  • Negatieve stress: stress die negatieve gevoelens oproept
  • Overspannen zijn: als negatieve stress lang aanhoudt en er geen oplossingen komen
  • Burn-out: als werksituatie negatieve stress veroorzaakt, lang aanhoudt en er geen oplossingen komen
  • Angststoornissen: als angsten het dagelijkse leven gaan bepalen
  • Depressie: als sprake is van aanhoudende somberheid

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

 • Weinig weerstand, minder belastbaar: erfelijk bepaald, te veel tegenslag.
 • Veel of langdurige stressvolle momenten op het werk, thuis of daarbuiten
 • Bespreek met uw huisarts/ fysiotherapeut wat bij u de oorzaak is van de spanningen.

Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

 • Zie onder, bespreek met hulpverlener of partner of vriend(in) waar bij u sprake van is
  • Duizeligheid
  • Vermoeidheid
  • Spier- en gewrichtspijnen
  • Benauwdheid
  • Pijn op de borst
  • Verlaagde weerstand
  • Niet kunnen ontspannen
  • Snel zweten
  • Zenuwtics (wenkbrauw, lip, ooglid)
  • Hoog en snel ademen
  • Tintelingen in vingers
  • Hoofdpijn
  • Maagpijn 
  • Gespannen nek of lage-rugpijn
  • (Chronische) onverklaarbare pijnklachten
  • Slecht slapen of juist te veel slapen
  • Lusteloosheid
  • Minder werkplezier
  • Prikkelbaarheid
  • Concentratieverlies
  • Algeheel gevoel van onbehagen
  • Somber zijn, veel piekeren
  • Niet meer kunnen genieten
  • Overmatig eten, alcoholgebruik, roken, medicijngebruik

Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

 • Fysiotherapeut
  • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder
 • Huisarts
 • Huisartsondersteuner: afnemen testen
 • Psychische begeleiding met praten als uitgangspunt: sociaal verpleegkundige, maatschappelijk werker, psycholoog, psychiater.
 • Psychische begeleiding met het lichaam als uitgangspunt: haptonoom, haptotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut
 • Via internet kunt u begeleiding krijgen bij psychische klachten (zie aanvullende informatie: 1.9)
 • Neem met de huisarts of fysiotherapeut door welke begeleiding of behandeling voor u zinvol is. Een begeleiding door meer hulpverleners (bijvoorbeeld fysiotherapeut en psycholoog), die gericht is op 'het omgaan met de klachten' en niet alleen op passieve behandelingen (massage en warmte) geven het beste resultaat.

Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

SAM 3842

  • Stress heeft gevolgen voor u en uw omgeving. Bespreek daarom de problemen met uw partner, uw vrienden of een hulpverlener (maatschappelijkwerker / psycholoog / specialistisch fysiotherapeut).
  • Op regelmatige tijden naar bed gaan en opstaan. Overdag niet slapen en pas naar bed gaan als u slaap heeft
  • Laat u (door partner, masseur) af en toe masseren of doe de massage zelf. Zie 'oefeningen divers': kijk bij 'massage'
  • Houd een dagboek bij. U kunt de gedachten die spanningen veroorzaken opschrijven en  bespreken met een hulpverlener of vriend(in)
  • Neem contact op met de huisarts als u te veel alcohol of drugs gebruikt
  • Bespreek zo nodig uw medicijngebruik met uw huisarts (slaapmiddelen / anti-depressiva)
  • Door het doen van oefeningen (zie oefeningen en sporten/ ontspanningsoefeningen) of door gebruik te maken van ontspanningstechnieken kunt u de spieren ontspannen. De essentie van ontspanningsoefeningen is om u bewust te worden van de spanning in de spieren, en van daaruit te ontspannen. Zie 'oefeningen divers': kijk bij ontspanning, massage, stretchen en ademhaling. Neem met de fysiotherapeut door welke oefening bij u past
  • Activiteiten en sporten
   • Hou een dag- of weekoverzicht bij. Zijn er activiteiten die te belastend zijn? En zo ja, zijn er alternatieven? Hou bij hoeveel u beweegt per week (met fitmeter) en bespreek dit met de fysiotherapeut, zie onder afbeelding van 'bol.com' bij 'fitmeter'.9200000064060974
   • Een actieve leefstijl kan het zelfbeeld positief veranderen, het kan  u meer zelfvertrouwen geven en zorgen voor een betere omgang met de dagelijkse stress. Het lichaam maakt tijdens het sporten endorfine aan, waardoor er stemmingsverbetering optreedt en angsten minder worden. Sporten in een club met anderen draagt bij aan sociale contacten
   • Een verbetering in de conditie verhoogt de fysieke en mentale belastbaarheid
   • Coaching door fysiotherapeut door bijvoorbeeld eenmaal per maand af te spreken of contact via e-mail te hebben om af te stemmen wat mogelijk is en wat bij u past  

  Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn          

  SAM 3838

  SAM 3804

  De fysiotherapeut geeft aan welke adviezen en oefening voor u zinvol zijn

  1. Websites
   1. Flevo ziekenhuis: ontspannen ademen
   2. Dokterdokter
    1. Vijf praktische tips om mentaal fit te blijven
    2. Het verband tussen emoties en vage lichamelijke en psychische klachten
    3. stress
   3. Zie op YouTube: ontspanningsoefening met Jochem Myer en Pia de Blok (bij de wereld draait door)
   4. Hart en vaatgoep: video's, e-training stress

  1. Trimbosinstituut: kleurjeleven.nl: online therapie voor als u 18 jaar of ouder bent; u Last heeft van somberheid; u Zelfstandig uw stemming wilt verbeteren / psyfit.nl (gratis voor Agis verzekerden): geeft je houvast om je mentale fitheid te verbeteren. Je kiest zelf waar je aan wilt werken. Niet alles tegelijk, maar elke week een ander aspect. / sterkopjewerk.nl→online zelfhulpprogramma voor medewerkers die hun stressklachten willen aanpakken
  2. Mentaal vitaal: Mentaal Vitaal is er voor iedereen die meer wil weten over mentale gezondheid en daar zelf mee aan de slag wil. Mentaal Vitaal geeft: informatie / mentale fitness tips & oefeningen / online cursussen & therapie / verwijzing naar hulp
  3. 50plusnet: sociale contacten website / preventie eenzaamheid
  4. Ontspannings App: soundness (euro: 4.99). Geen yogaklas meer nodig. Met de Soundness app creëer je zelf balans tussen lichaam en geest (2012)
  5. App: In-Balanz. In-Balanz geeft tips en oefeningen aan patiënten die last hebben van een ontregelde ademhaling, vaak veroorzaakt door stress, angst, paniek, hyperventileren of psychisch niet-welbevinden
  6. App: Depressie Test. Depressie Test geeft patiënten de mogelijkheid te testen of zij mogelijk een depressie-stoornis zouden kunnen hebben. Met het beantwoorden van negen vragen in de PHGQ-9 test zou de hevigheid van de depressie berekend kunnen worden
  7. Alles over sport: Bewegen tegen een burn-out of stress
  8. Karify: e-health store
  9. Fonds psychische gezondheid
  10. UMCG, Universitair Centrum Psychiatrie: Online cursus over psychische gezondheid voor jongeren
  11. App, breething
  12. Website 'sportrust', sportrusten TV:Bram Bakker over hardlopen, depressie en ademhaling en boek: 'zuurstofwinst
  13. App, headspace: Meditation and mindfulness
  14. Mindgym, sportschool voor de geest, audio
  15. Medicinfo: Stress / coping
  16. Omroep MAX: Masterclass stress door Eric Schredder
  17. Zie ook op deze site: Hyperventilatie / slaapproblemen / ontspanning / trainen  
  1. Onderbouwing  
   1. NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde): richtlijnen, kijk bij psyche
   2. Nederlands kenniscentrum voor arbied en psyche
   3. Fysio Forum: zoekresultaten bij 'chronische stress'
   4. Minerva, Tijdschrift voor Evidence Based Medicine.
     • Hoe groot is het effect van fysieke training in vergelijking met geen training op depressieve symptomen bij chronisch zieke patiënten en welke elementen beïnvloeden de effectgrootte? Dit is een meta-analyse van goede methodologische kwaliteit, maar gebaseerd op zeer veel kleine studies waarvan de kwaliteit niet goed is omschreven. Ze toont aan dat bij chronische zieke patiënten met lichte tot matige depressieve stoornis fysieke training een geringe verbetering teweegbrengt (waarvan het klinische belang niet is vastgelegd).    
   5. Google scholarstress gerelateerde klacht 
   6. Gezondheidsnet: Veel lichamelijke klachten door stress (2016)
   7. Zorgstandaard Aanpassingsstoornissen (incl. overspanning en burn-out) (2018)
   8. Diagnose / volgen met meetinstrument
    1. 4 DKL: Voor patiënten met psychische symptomatologie
    2. Patiënt Specifieke Goal-setting methode: Voor patiënten die problemen hebben met dagelijkse activiteiten en bewegingen
    3. Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA): Meetinstrument, dat de psychosociale arbeidsbelasting en werkstress meet van de werknemer die werkzaam is binnen een bedrijf. De VBBA meet aspecten van het werk die met de subjectieve beleving van de werknemer samenhangen. Daarnaast meet het instrument ook meer zichtbare kenmerken in de arbeidssituatie waarover de werknemer een beoordeling kan geven

   9. NtvG
    1. 1 t/m 10 van 770 zoekresultaten voor 'chronische stress'
    2. De schrik zou de cardioloog om het hart moeten slaan (2017). Met enige regelmaat komt de hechte relatie tussen stress en hart-vaatziekten in het nieuws, bijvoorbeeld als een beroemdheid overlijdt na schokkend nieuws over de dood van haar kind. Nederlandse onderzoekers toonden onlangs aan dat ‘cardiale angst’ een onafhankelijke voorspeller is van een nieuwe cardiovasculaire gebeurtenis.1 Toch wordt in de dagelijkse klinische praktijk stress niet als risicofactor voor hart-vaatziekten her- en erkend. Hoe kan dat? En hoe kunnen we dit veranderen?
   10. HChealth: e-book vitaliteit

  Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is