Vermoeidheidssyndroom, chronisch

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. 
D
 • Zie boven afbeelding: Vermoeidheid

In het kort

 • Andere benaming: Chronisch Vermoeidheid Syndroom of CVS of ME
 • Chronisch wil zeggen dat de vermoeidheid meer dan 6 maanden aanwezig is
 • Syndroom houd in dat er sprake is van meerdere klachten
 • U kunt niet meer de dingen te doen die u gewend was 
 • Rust nemen helpt niet.
 • Er is nog geen lichamelijke of psychische oorzaak gevonden die de klachten verklaren
 • Samenwerking tussen de betrokken hulpverleners is erg belangrijk
 • De fysiotherapeut geeft door uitleg, adviezen en oefeningen ondersteuning aan het herstel

 • Zo nodig kijken welke hulpverlener zinvol is als klachten blijven of erger worden

 • Andere benaming: CVS of ME
 • Ongeveer een half miljoen mensen hebben te maken met ernstige vermoeidheidsklachten
 • Chronisch wil zeggen dat de vermoeidheid meer dan 6 maanden aanwezig is
 • De meningen zijn verdeeld of CVS een ziekte is. De laatste jaren is er wel een tendens de pijnen als een aandoening te zien (zie aanvullende informatie)

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

 • Een langdurige en ernstige verstoring van het evenwicht tussen draagkracht en belasting
 • Chronische ziekte (COPD / hart en vaatklachten / MS)
 • Behandeling bij kanker (chemokuren)
 • Samenspel van lichamelijke en psycho-sociale factoren
 • Onbekende oorzaak

Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

 • Vermoeidheid

Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

 • Fysiotherapeut
  • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen  zinvol zijn, zie verder
 • Huisarts
  • Zie website 'thuisarts': Chronisch vermoeidheidssyndroom
  • Medicatie. Medicijnen kunnen een aanvullende rol hebben naast het bewust omgaan met leefgewoonten, beweging en sporten. Het doel is dan om bij de vicieuze cirkel te doorbreken. Het merendeel van de mensen met het CVS heeft geen baat bij langdurig gebruik van medicatie (medicijngebruik altijd bespreken met uw huisarts!).
  • Doorverwijzen: onderzoek / fysiotherapeut / specialist e.a
 • Arbo arts, als de klachten invloed hebben op de werkzaamheden (of andersom)
 • Psychische begeleiding met praten als uitgangspunt: maatschappelijk werker, psycholoog, psychiater e.a (Cognitieve Gedrags Therapie geeft goede resultaten)
 • Psychische begeleiding met het lichaam als uitgangspunt: haptonoom, haptotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut e.a
 • Psychische begeleiding via internet: hart en ziel: de Volkskrant en zelfhulpcursussen ontwikkeld door psychologen van het Trimbosinstituut.
 • Samenwerking tussen hulpverleners is bij het CVS erg belangrijk

Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

 • Warmte (warmtepakking, douche), massage, rekoefeningen en ontspanningsoefeningen kunnen de pijn verlichten en de stijfheid verminderen
 • Blijf binnen uw mogelijkheden actief (lichamelijk, geestelijk, sociaal)
 • Stem de belasting af op de mogelijkheden
 • Ontspanningsoefeningen (bv mindfulness en yoga) kunnen bewustwording geven van lichaam en geest (zie ook op deze site het onderwerp 'oefeningen diver en kijk bij omtspanning

SAM 3836

 • Wandelen, fietsen en zwemmen zijn meestal goed. Sporten met anderen kan stimulerend werken. Deze bekijkt samen met u waar uw belangstelling ligt, wat mogelijk is en hoe u de belasting moet opbouwen.
 • Coaching door fysiotherapeut (om activiteit vol te houden!) door bijvoorbeeld eenmaal per maand af te spreken of contact te hebben via e-mail om af te stemmen wat mogelijk is en wat bij u past.
 • Bespreek met de trainer of fysiotherapeut de trainingsintensiteit en de opvoering van de belasting als de klachten afnemen 
 • Goede warming-up en cooling-down (rustig de sport starten die u gaat doen en rustig eindigen)
 • Kies een activiteit die u leuk vindt, zodat u het langere tijd kunt volhouden.
 • Trainen met video of (spel)computer

  • Maak gebruik van dvd: 'virtuele wandelingen en fietstochten'zie Bol.com
  • Wii training. Zie Bol.com. Zie ook video op website 'gezondheidsplein': 'trainen met Wii'

Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

SAM 3838

SAM 3818

De fysiotherapeut geeft aan welke adviezen en oefening voor u zinvol zijn

 1. Websites
  1. Trimbosinstituut, zelfhulpwijzer: online programma's bij stress klachten  
  2. Mentaal vitaal: Mentaal Vitaal is er voor iedereen die meer wil weten over mentale gezondheid en daar zelf mee aan de slag wil. Mentaal Vitaal geeft: informatie / mentale fitness tips & oefeningen / online cursussen & therapie / verwijzing naar hulp
  3. Sportzorg.nl: ME en sporten
  4. WebMD, Chronic Fatigue Syndrome - Topic Overview (engelstalig)
  5. Zie ook op deze site de onderwerpen: stress gerelateerde klachten ontspanningsoefeningen / trainen / oefeningen met de elastische band / zie de andere klachtenbeelden op deze site, afhankelijk waar u door de chronische vermoeidheid klachten hebt
 2. Onderbouwing
  1. Fysio-forum: Zoekresulaten bij 'Chronisch vermoeid'
  2. Google scholar: CVS
  3. Huisarts en wetenschap / NtvG: 1 t/m 10 van 40 zoekresultaten voor 'Myalgische Encefalomyelitis 
  4. Onderzoek
   1. Symptomenlijst Chronisch Vermoeidheid Syndroom
   2. Chronic Fatigue Syndrome – Activities and Participation Questionnaire

   3. Tampa schaal voor Kinesiofobie – aangepaste versie voor CVS

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is