Vaten: hypothenar hammer syndroom

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. Maak zo nodig online een afspraak om uw situatie te bespreken

SAM 4648

 • Zie boven afbeelding linker hand: links handrug en rechts handpalm. In rood slagadertje aan pinkzijde hand, wat betrokken is bij het 'hypothenar hammer syndroom'

  • Verwijding van een van de twee hoofdslagaders van de hand

  Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

  • Door herhaald mechanische trauma op het pinkmuis gebied (bij timmerlieden of tapijtleggers die hun hand veelvuldig gebruiken om even wat vast te slaan met de zijkant van de hand)

  Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

  • Pijn aan de pinkzijde van de pols.
  • Verminderde doorbloeding in pink en ringvinger
  • Niet genezende zweertjes aan de vingertop en weefsel versterf.

  Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

  • Fysiotherapeut
   • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 2 - 4 behandelingen voldoende.
    • Eerste behandeling: uitleg klachtenbeeld, informatie over behandelplan en eerste adviezen oefeningen
    • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
    • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden

    • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken

    • Zo nodig nog 2 (of meer) behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid blessure, het herstel, het oppakken van adviezen oefeningen en van de eventueel aanwezige 'bewegingsangst'
  • Huisarts
   • Medicatie
   • Doorverwijzen: fysiotherapeut / orthopeed als klachten erger worden, aanwezig blijven ondanks de adviezen en oefeningen
  • Specialist, orthopeed
   • Onderzoek: vaten
   • Operatie: vaatoperatie

  Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

  • Algemeen
   • Nagaan wat overbelasting veroorzaakt en kijken hoe het te voorkomen is/ relatieve rust
  • Ontspannen / pijndempen
   • Losmaakoefeningen om pols los te houden bij stijfheid en pijn, zie verder bij oefeningen
   • (Zelf) massage onderarm en pols. Zie 'oefeningen divers' op deze site en kijk bij 'massage/ pols-hand regio

    Koude pakking op het gewricht (tien minuten, doekje tussen pakking en huid, twintig minuten tussen elke koudebehandeling) bij pijn. Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'spieren'.

           
  • Bewegen, sporten en werken

   • Niet met medicatie / pijndempers sporten of belastend werk doen

   • Als de eigen sport / werk niet meer uitgeoefend kan worden, zoek dan naar alternatieven

   • Onderzoeken sportmateriaal, sportomstandigheden, trainingsbelasting (frequentie, duur en intensiteit aanpassen) en techniek.

  • Bij operatie
   • Na operatie 10 dagen gipsspalk
   • Na 1 week belasting rustig opbouwen
   • De hand kan weer volledig worden belast na drie a vier weken.

  Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

  SAM 4781

  • Punten die van belang zijn bij deze klacht
   • Losmaakoefeningen bij pijn en stijfheid
   • Sport- en werkspecifiekeoefeningen

  • Mogelijk basis oefeningprogramma bij deze klacht en zie video waar de meeste van de onderstaande oefeningen op staan. Onderstaande video's komen van website 'xpertclinic' en 'rehab my patient', tenzij anders vermeld
   1. Houdingsoefeningen / lig of zit of stand / elleboog licht gebogen
    1. Aannemen neutrale positie polsMidden handrug in rechte lijn met onderarm (of middelvinger in het verlengde van de pols en onderarm) en hand in lichte stand naar achteren. 
   2. Losmaakoefeningen / lig of zit of stand / elleboog licht gebogen / beweging eventueel ondersteunen met andere hand
    1. Elleboog 90 graden gebogen: Draaien onderarm naar binnen en naar buiten
    2. Draaien pols linksom en rechtsom. Zie 'hand en pols therapiecentrum':
    3. Buigen en strekken pols en tweehandig strekken pols
    4. Zijwaarts naar links en rechts bewegen hand
    5. Dartbeweging maken met pols
    6. Rollen stok met handen 
    7. Handrug drukken tegen andere hand en handpalm drukken tegen andere hand en duimzijde drukken tegen andere hand en  pinkzijde drukken tegen andere hand
   3. Sport- en werkspecifiekeoefeningen

    1. Sport/ werk specifiek oefenprogramma maken: opbouwen in snelheid bewegingen en in zwaarte.
    2. Juiste techniek sport die gedaan wordt of werk (bijvoorbeeld tiltechniek) doornemen met de sporttrainer of fysiotherapeut. De techniek moet erop gericht zijn in eerste instantie de uiterste grens van de belastbaarheid te vermijden. In sommige gevallen kan dit ten koste gaan van de geleverde prestatie
    3. Mogelijk opbouw
     1. Het ‘droog’ trainen van activiteit: eerst voorzichtig in ‘slow motion’ en later, als het goed gaat, sneller. De uitvoering mag geen pijn doen.
     2. Uiteindelijk meer sportspecifiek (of werkspecifiek) trainen. Men mag daarbij pas voluit gaan als men zonder enig probleem een tijdje rustig de betreffende activiteit/beweging kan doen. Heel geleidelijk de belasting op te voeren
  • Voor extra oefeningen en algemene informatie bij oefeningen, zie
  • Neem met de fysiotherapeut door welke activiteit/sport u het beste weer kan doen. Rustig opbouwen van dagelijkse activiteiten (afwassen, stofzuigen, deur openen, tas tillen....) met 'stabiele pols' is belangrijkste oefening (= functioneel trainen). 

   • Bij alle activiteiten stabiel houden pols
   • Voorkomen te veel zwelling rond pols (iets mag)
   • Voorkomen van te veel pijn (iets mag)
    • SAM 3940 2
  • De fysiotherapeut kan (als zowel de fysiotherapeut en de patiënt er achter staan!) een opname maken van de oefeningen die voor u van belang zijn (met telefoon van fysiotherapeut en mailen of met telefoon/ ipad van patiënt), zodat u thuis dit terug kan zien)

  De fysiotherapeut geeft aan welke adviezen en oefening voor u zinvol zijn.

  1. Websites
   1. Zie ook op deze site:
  2. Onderbouwing
   1. Boek: Onderzoek en behandeling van middenhand en vingers H9 ( Hypothenar ‘hamersyndroom ), Koos van Nugteren
   2. Google scholar: hypothenar hamersyndroom
   3. Anatomie
   4. Oefeningen

    1. Website 'xpertclinic'

    2. Website 'hand&polstherapiecentrum'

  3. Bij twijfel diagnose denken aan

  Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is