Groeischijf: Groeistoornis spaakbeen bij jongeren

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. 

SAM 4654

 • Zie boven afbeelding: linker hand, links handrug en rechts handpalm. In paars het spaakbeen (radius) welke betrokken is bij de Madelung deformatie

In het kort

 • Andere benaming: Madelung deformiteit
 • Het polsgewricht wordt gevormd door onderarm, spaakbeen en ellepijp, en 8 botjes. Zie boven afbeelding.
 • Bij een madelung deformiteit is er sprake van een aangeboren groeistoornis van het spaakbeen: groeit harder
 • Komt veel voor bij (jonge) vrouwen tussen 13 jaar en 25 jaar
 • Er is sprake van misvorming pols en daardoor beperkte beweeglijkheid
 • De fysiotherapeut geeft ondersteuning door uitleg, adviezen en oefeningen 

   • Anatomie
    • De pols wordt gevormd door onderarm boven de pols (spaakbeen (radius) en ellepijp (ulna)) en 8 botjes van de pols. De 8 botjes liggen in 2 rijen: een rij die tegen de onderarm aanligt en een rij die tegen de hand aanligt
    • Zie video op website 'Anatomy Lyon': Pols en onderarm
    • Zie video website 'schooltv': geraamte arm 
    • Zie ‘google afbeeldingen’: Madelung deformiteit / anatomie polsgewricht. Neem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen zinvol zijn voor u.
    • Zie aanvullende informatie 2. 2
   • Bij een madelung deformiteit is er sprake van een aangeboren groeistoornis van het spaakbeen; de radius. De ellepijp, de ulna, groeit normaal en is daardoor zichtbaar aan de buitenzijde van de pols
   • Komt veel voor bij (jonge) vrouwen tussen 13 jaar en 25 jaar
   • Klachten beginnen aan begin pubertijd
   • Voor een uitgebreide en algemene informatie over een gewrichtsklacht, zie het onderwerp gewrichtsklacht op deze site 

   Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

   • Aangeboren groeistoornis van het spaakbeen (radius)

   Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

   • Verminderde beweeglijkheid van de pols
   • Misvorming pols

   Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

   • Fysiotherapeut/ handfysiotherapeut
    • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 2 - 4 behandelingen voldoende.
     • Eerste behandeling: uitleg klachtenbeeld, informatie over behandelplan en eerste adviezen oefeningen
     • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
     • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden

     • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken.

     • Zo nodig nog 2 (of meer) behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid blessure, het herstel, het oppakken van adviezen oefeningen en van de eventueel aanwezige 'bewegingsangst'
   • Huisarts
    • Medicatie: pijndemper en ontstekingsremmer
    • Doorverwijzen: (hand)fysiotherapeut / orthopeed als adviezen en oefeningen geen resultaat geven (eea is afhankelijk van de leeftijd en de mate van afwijking)
   • Specialist, orthopeed
    • Onderzoek: röntgen. Zie ook startpuntradiologie.nl: hand
    • Immobiliseren: polsbrace
    • Operatie

   Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

   • Algemeen
    • Relatieve rust, overbelasting voorkomen
    • Bij operatie, volg protocol specialist
   • Stabiliseren pols door
    • Spalk / brace (zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij gewrichtsondersteuning)
    • Zelf stabiliseren polsgewricht: Midden handrug in rechte lijn met onderarm (of middelvinger in het verlengde van de pols en onderarm) en hand in lichte stand naar achteren.
     • SAM 5465
   • Pijn verminderen / ontspannen
    • Losmaakoefeningen (vaak en kort doen) als pols gewricht stijf aanvoelt of pijnlijk is
    • (Zelf) massage onderarm en pols. Zie 'oefeningen divers' op deze site en kijk bij 'massage/ pols-hand regio

    • Koude pakking op het polsgewricht (tien minuten, doekje tussen pakking en huid, twintig minuten tussen elke koudebehandeling) om pijn te verminderen

   9200000074651087

   • Bewegen, sporten en werken

    • Niet met medicatie / pijndempers sporten of belastend werk doen

    • Als de eigen sport / werk niet meer uitgeoefend kan worden, zoek dan naar alternatieven

    • Onderzoeken sportmateriaal, sportomstandigheden, trainingsbelasting (frequentie, duur en intensiteit aanpassen) en techniek.

   Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

   SAM 4781

   • Punten die van belang zijn bij deze klacht
    • Kijk zo nodig bij pols gewrichtsklachten als sprake is van uitgebreide klachten
    • Handhaven neutrale stand pols om overbelasting te voorkomen
    • Losmaakoefeningen bij pijn en stijfheid
    • Sport- en werkspecifiekeoefeningen

   • Mogelijk basis oefeningprogramma bij deze klacht en zie video waar de meeste van de onderstaande oefeningen op staan. Onderstaande video's komen van website 'xpertclinic' en 'rehab my patient', tenzij anders vermeld
    1. Houdingsoefeningen / lig of zit of stand / elleboog licht gebogen
     1. Aannemen neutrale positie polsMidden handrug in rechte lijn met onderarm (of middelvinger in het verlengde van de pols en onderarm) en hand in lichte stand naar achteren. 
    2. Losmaakoefeningen / lig of zit of stand / elleboog licht gebogen / beweging eventueel ondersteunen met andere hand
     1. Elleboog 90 graden gebogen: Draaien onderarm naar binnen en naar buiten
     2. Draaien pols linksom en rechtsom. Zie 'hand en pols therapiecentrum':
     3. Buigen en strekken pols en tweehandig strekken pols
     4. Zijwaarts naar links en rechts bewegen hand
     5. Dartbeweging maken met pols
     6. Rollen stok met handen 
    3. Sport- en werkspecifiekeoefeningen

     1. Sport/ werk specifiek oefenprogramma maken: opbouwen in snelheid bewegingen en in zwaarte.
     2. Juiste techniek sport die gedaan wordt of werk (bijvoorbeeld tiltechniek) doornemen met de sporttrainer of fysiotherapeut. De techniek moet erop gericht zijn in eerste instantie de uiterste grens van de belastbaarheid te vermijden. In sommige gevallen kan dit ten koste gaan van de geleverde prestatie
     3. Mogelijk opbouw
      1. Het ‘droog’ trainen van activiteit: eerst voorzichtig in ‘slow motion’ en later, als het goed gaat, sneller. De uitvoering mag geen pijn doen.
      2. Uiteindelijk meer sportspecifiek (of werkspecifiek) trainen. Men mag daarbij pas voluit gaan als men zonder enig probleem een tijdje rustig de betreffende activiteit/beweging kan doen. Heel geleidelijk de belasting op te voeren
   • Voor extra oefeningen en algemene informatie bij oefeningen, zie
   • Neem met de fysiotherapeut door welke activiteit/sport u het beste weer kan doen. Rustig opbouwen van dagelijkse activiteiten (afwassen, stofzuigen, deur openen, tas tillen....) met 'stabiele pols' is belangrijkste oefening (= functioneel trainen). 

    • Bij alle activiteiten stabiel houden pols
    • Voorkomen te veel zwelling rond pols (iets mag)
    • Voorkomen van te veel pijn (iets mag)
     • SAM 3940 2
   • De fysiotherapeut kan (als zowel de fysiotherapeut en de patiënt er achter staan!) een opname maken van de oefeningen die voor u van belang zijn (met telefoon van fysiotherapeut en mailen of met telefoon/ ipad van patiënt), zodat u thuis dit terug kan zien)

   De fysiotherapeut geeft aan welke adviezen en oefening voor u zinvol zijn.

   1. Websites
    1. Hand en polscentrum: Madelung deformiteit
    2. Zie ook op deze site: Gewrichtsklacht
   2. Onderbouwing
    1. Google scholar: madelung deformiteit
    2. Anatomie
    3. Oefeningen

     1. Website 'xpertclinic'

     2. Website 'hand&polstherapiecentrum'

   Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is