Gewricht: Kijkoperatie pols

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. 

SAM 4672

 • Zie boven afbeelding linker hand: links handrug en rechts handpalm. In geel locatie polsgewricht

In het kort

 • Bij een kijkoperatie gaat de orthopeed met een camera in het gewricht
 • Zo nodig wordt er een behandeling uitgevoerd: schoonmaken gewricht of herstellen beschadigingen
 • De fysiotherapeut kan na de kijkoperatie uitleg, adviezen en oefeningen geven
 • Zie video gezondheidsplein, kijkoperatie
Algemene informatie
 • Andere benaming: artroscopie pols of polsartroscopie
 • Anatomie
  • De pols wordt gevormd door 8 botjes, 22 pezen en 26 ligamenten. De 8 botjes liggen in 2 rijen: een rij die tegen de onderarm aanligt en een rij die tegen de hand aanligt
  • Zie video op website 'Anatomy Lyon': Pols en onderarm
  • Zie video gezondheidsplein, kijkoperatie
  • Zie ‘google afbeeldingen’: kijkoperatie pols. Neem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen voor u relevant zijn.
  • Zie aanvullende informatie 2.3
 • Met behulp van een klein kijkinstrument (optiek, artroscoop) wordt in het polsgewricht gekeken
 • Herstel na kijkoperatie hangt af van wat tijdens kijkoperatie gedaan is: zie onder bij 'indicaties voor kijkoperatie'.
 • Voor uitgebreide en algemene informatie over een kijkoperatie, zie het onderwerp 'kijkoperatie' op deze site

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

Redenen om een kijkoperatie uit te voeren

 • Onderzoek
  • Kraakbeenletsel (zie o.a 'gewrichtsklacht pols' of 'TFCC' op deze site)
  • Banden letsel (zie o.a 'trauma pols' of 'instabiliteit pols' op 'instabiliteit scapholunaire gewricht' op deze site)
 • Behandeling: verwijderen pols ganglion, duimbasis artrose, schoonmaak operatie (synovectomie), herstel bandscheur pols, herstel meniscus (TFCC) pols, verwijderen gewrichtsmuis

Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

 • Verschijnselen kunnen optreden bij een pols kijkperatie
  • Pijn van gewricht en weefsels (pezen, spieren en banden) rond het gewricht 
  • Zwelling 
  • Stijfheid

Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

 • Fysiotherapeut/ handfysiotherapeut
  • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 2 - 4 behandelingen voldoende.
   • Eerste behandeling: uitleg klachtenbeeld, informatie over behandelplan en eerste adviezen oefeningen
   • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
   • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden

   • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken.

   • Zo nodig nog 2 (of meer) behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid blessure, het herstel, het oppakken van adviezen oefeningen en van de eventueel aanwezige 'bewegingsangst'
 • Specialist, orthopeed
  • Onderzoek: rontgen, MRI en kijkoperatie. Zie ook startpuntradiologie.nl: hand 
  • Kijkoperatie
  • Controle afspraak
  • Doorverwijzen: (hand)fysiotherapeut

Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

 • Pijn verminderen / ontspannen
  • Losmaakoefeningen (vaak en kort doen) als pols gewricht stijf aanvoelt of pijnlijk is
  • (Zelf) massage onderarm en pols. Zie 'oefeningen divers' op deze site en kijk bij 'massage/ pols-hand regio
  • Koude pakking op het polsgewricht (tien minuten, doekje tussen pakking en huid, twintig minuten tussen elke koudebehandeling) om pijn te verminderen. 

   Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'spieren'. Zie ook onder afbeelding van 'bol.com' bij 'coldpack'

9200000074651087

 • Bewegen, sporten en werken
  • Niet met medicatie / pijndempers sporten of belastend werk doen
  • Als de eigen sport / werk niet meer uitgeoefend kan worden, zoek dan naar alternatieven
  • Onderzoeken sportmateriaal, sportomstandigheden, trainingsbelasting (frequentie, duur en intensiteit aanpassen) en techniek.
         

Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

SAM 4781

 • Punten die van belang zijn bij deze klacht
  • Kijk zo nodig bij klachtenbeeld wat reden is van kijkoperatie
  • Losmaakoefeningen bij pijn en stijfheid
 • Mogelijk basis oefeningprogramma bij deze klacht en zie video waar de meeste van de onderstaande oefeningen op staan. Onderstaande video's komen van website 'xpertclinic' en 'rehab my patient', tenzij anders vermeld
  1. Houdingsoefeningen / lig of zit of stand / elleboog licht gebogen
   1. Aannemen neutrale positie polsMidden handrug in rechte lijn met onderarm (of middelvinger in het verlengde van de pols en onderarm) en hand in lichte stand naar achteren. 
  2. Losmaakoefeningen / lig of zit of stand / elleboog licht gebogen / beweging eventueel ondersteunen met andere hand
   1. Elleboog 90 graden gebogen: Draaien onderarm naar binnen en naar buiten
   2. Draaien pols linksom en rechtsom. Zie 'hand en pols therapiecentrum':
   3. Buigen en strekken pols en tweehandig strekken pols
   4. Zijwaarts naar links en rechts bewegen hand
   5. Dartbeweging maken met pols
   6. Rollen stok met handen 
  3. Sport- en werkspecifiekeoefeningen

   1. Sport/ werk specifiek oefenprogramma maken: opbouwen in snelheid bewegingen en in zwaarte.
   2. Juiste techniek sport die gedaan wordt of werk (bijvoorbeeld tiltechniek) doornemen met de sporttrainer of fysiotherapeut. De techniek moet erop gericht zijn in eerste instantie de uiterste grens van de belastbaarheid te vermijden. In sommige gevallen kan dit ten koste gaan van de geleverde prestatie
   3. Mogelijk opbouw
    1. Het ‘droog’ trainen van activiteit: eerst voorzichtig in ‘slow motion’ en later, als het goed gaat, sneller. De uitvoering mag geen pijn doen.
    2. Uiteindelijk meer sportspecifiek (of werkspecifiek) trainen. Men mag daarbij pas voluit gaan als men zonder enig probleem een tijdje rustig de betreffende activiteit/beweging kan doen. Heel geleidelijk de belasting op te voeren
 • Voor extra oefeningen en algemene informatie bij oefeningen, zie
 • Neem met de fysiotherapeut door welke activiteit/sport u het beste weer kan doen. Rustig opbouwen van dagelijkse activiteiten (afwassen, stofzuigen, deur openen, tas tillen....) met 'stabiele pols' is belangrijkste oefening (= functioneel trainen). 

  • Bij alle activiteiten stabiel houden pols
  • Voorkomen te veel zwelling rond pols (iets mag)
  • Voorkomen van te veel pijn (iets mag)
   • SAM 3940 2
 • De fysiotherapeut kan (als zowel de fysiotherapeut en de patiënt er achter staan!) een opname maken van de oefeningen die voor u van belang zijn (met telefoon van fysiotherapeut en mailen of met telefoon/ ipad van patiënt), zodat u thuis dit terug kan zien)

De fysiotherapeut geeft aan welke adviezen en oefening voor u zinvol zijn.

 1. Websites           
  1. Hand en polscentrum: artroscopie pols
  2. Zie ook op deze site: pols ganglion / gewrichtsklacht pols / duimbasis gewrichtsklacht / trauma pols / TFCCgewrichtsmuis pols
 2. Onderbouwing
  1. Google scholar: artroscopie pols
  2. Anatomie
  3. Oefeningen

   1. Website 'xpertclinic'

   2. Website 'hand&polstherapiecentrum'

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is