Band: Instabiliteit pols

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. Maak zo nodig online een afspraak om uw situatie te bespreken

SAM 4672

 • Zie boven afbeelding: in geel polsgewricht linker hand

In het kort

 • Andere benaming: Carpale instabiliteit
 • De pols wordt gevormd door 8 botjes, waarbij de bandjes vooral voor stabiliteit zorgen. Zie boven afbeelding
 • Bij een instabiel gewricht zijn de banden te ruim  en/of de spieren verzwakt
 • Oorzaak kan zijn door trauma, slijtage of genetisch (hypermobiel)
 • U heeft pijn rond de pols en problemen met iets vastgrijpen
 • Er is sprake van regelmatige verzwikkingen en daardoor pijn, zwelling en instabiel gevoel
 • De fysiotherapeut kan begeleiding geven door uitleg, adviezen en oefeningen
  • Van belang is o.a het leren stabiliseren van de pols bij dagelijkse activiteiten
  • Zo nodig kijken welke hulpverlener zinvol is als klachten blijven of erger worden

    

 • Andere benaming: carpale instabiliteit of midcarpale instabiliteit of MCI of instabiliteit pols
 • Anatomie
  • De pols wordt gevormd door
   • 8 botjes die liggen in 2 rijen
    • 1 rij die tegen de onderarm aanligt (hierin liggen o.a het os lunatum en os scaphoid: zie op deze site 'scapho lunaire instabiliteit'
    • 1 rij die tegen de hand aanligt
   • 22 pezen: lopen langs botjes
   • 26 bandjes: verbindenbotjes met elkaar
  • Zie video op website 'Anatomy Lyon': Bewegingen pols en onderarm
  • Zie google afbeeldingen: anatomie polsgewricht. Neem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen voor u relevant zijn. 
  • Zie aanvullende informatie 2.4
 • Vooral bandjes zorgen voor stevigheid van de pols (de pezen van spieren iets)
 • Komt veel voor bij jonge vrouwen
 • Voor uitgebreide en algemene informatie over instabiliteit, zie het onderwerp 'instabiliteit' op deze site

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

 • Mogelijke oorzaken (bespreek met de fysiotherapeut wat bij u de oorzaak is)
  • Overbeweeglijkheid: De bandjes zijn te slap om de botjes in de pols goed genoeg te stabiliseren (zie op deze site 'hypermobiliteit')
  • Polsgewrichtsklachten (zie op deze site 'polsgewrichtsklachten') tgv overbelasting of artrose
  • Ontstekingen (reuma) (zie op deze site 'reuma')
  • Trauma of eerder doorgemaakt trauma: verrekking of afscheuring bandje(s) tgv verzwikking of verdraaiing, botbreuk (zie op deze site 'trauma pols')

Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

 • Pijn ter hoogte van de handbotjes aan de rugzijde van de hand
 • Krachtverlies hand
 • Klikken voelbaar bij polsbewegingen (vooral bij beweging hand naar pinkzijde)
 • Problemen bij het vastgrijpen van iets
 • Gevoel dat pols blokkeert

Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

 • Fysiotherapeut / handfysiotherapeut
  • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 4 - 6 behandelingen voldoende. Fysiotherapie is van belang om de voorwaarden voor de stabiliteit van de pols te optimaliseren.
   • Eerste behandeling: diagnose stellen, uitleg klachtenbeeld, informatie over behandelplan en eerste adviezen oefeningen
   • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
   • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden
   • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken.
   • Zo nodig nog 2 (of meer) behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid van de klacht, het herstel, het oppakken van adviezen oefeningen en van de eventueel aanwezige 'bewegingsangst'
 • Huisarts
  • Medicatie: pijndemper
  • Doorverwijzen: (hand)fysiotherapeut / orthopeed als klachten aanwezig blijven, regelmatig terugkomen, erger worden ondanks de adviezen en oefeningen
 • Specialist, orthopeed (eventueel met specialisatie handen)
  • Onderzoek: röntgenfoto, MRI. 
  • Immobiliseren met brace (op maat aanmeten). Zie aanvullende informatie 2.2.1 en 2.2.2
  • Operatie 

Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

 • Algemeen
  • Bewegen binnen mogelijkheden en overbelasting voorkomen
  • Beter niet steunen op platte hand maar op vuist of vingers
 • Ontspannen / pijndempen onderarm, pols en vingers
  • Losmaakoefeningen (vaak en kort doen) bij pijn of stijfheid in de pols
  • Massage onderarm en pols. Zie 'oefeningen divers' op deze site en kijk bij 'massage/ polsregio'
  • Koude pakking op het gewricht (tien minuten, doekje tussen pakking en huid, twintig minuten tussen elke koudebehandeling) bij pijn. Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'spieren'. Zie ook onder afbeelding van 'bol.com' bij 'coldpack'.

9200000074651087

 • Bewegen, sporten en werken
  • Niet met medicatie / pijndempers sporten of belastend werk doen
  • Als de eigen sport / werk niet meer uitgeoefend kan worden, zoek dan naar alternatieven
  • Onderzoeken sportmateriaal, sportomstandigheden, trainingsbelasting (frequentie, duur en intensiteit aanpassen, stoppen is vaak niet nodig) en techniek.
  • Mogelijke sporten die zinvol zijn om stabilisatie te trainen: tafeltennis, speerwerpen (zie aanvullende informatie 2.2)
  • Stabiliseren pols
   • Door polsbrace of spalk. Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'ondersteuning'. Zie aanvullende informatie 2.2.1 en 2.2.2
   • Zelf, door pols in ‘middenstand’ (hand iets naar achteren en middelvinger in het verlengde van de pols) te houden 
    • SAM 5465

Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

SAM 4781

De fysiotherapeut geeft aan welke adviezen en oefening voor u zinvol zijn.

 1. Websites
  1. Hand en polscentrum: midcarpale instabiliteit
  2. Gewricht.nl: pols / instabiliteit pols
  3. Xpertclinic: midcarpale instabiliteit
  4. Het boekje ‘Oefentherapie voor chronische polsklachten’ is niet in de boekhandel verkrijgbaar. Het is tegen contante betaling te verkrijgen bij 'TheHandClinic'.De kosten bedragen €15
 2. Onderbouwing
  1. Boek: Onderzoek en behandeling van de hand H5 (hevige pijn in de pols bij een 26-jarige man, als gevolg van een hyperextensietrauma tijdens een volleybalwedstrijd) en 5a (addendum: ‘Dorsal Intercalated Segment Instability’ (DISI-instabiliteit), K. van Nugteren, D. Winkel
   1. De behandeling van  chronische polsinstabiliteit is in principe dezelfde als van acute instabiliteit, met dien verstande dat veel meer patiënten van operatie afzien, omdat zij met een brace weinig klachten hebben en redelijk goed kunnen functioneren in het dagelijks leven.
   2. Bij geleidelijk ontstane polsinstabiliteit: immobilisering door middel van een polsbrace of gips. Deze behandelingsvorm moet worden gezien als een manier om de hypermobiliteit te bestrijden. Het omringende weefsel adapteert aan de verminderde beweeglijkheid. Het kapsel reageert door het zogenaamde ‘cross linking’, de vorming van collageenvezels, waardoor de stijfheid van het kapsel toeneemt en de beweeglijkheid van het gewricht afneemt. Voorzichtig opgebouwde oefentherapie zal daarna nodig zijn om de verzwakte musculatuur (maar zeker ook pezen en banden) weer te versterken.
   3. De ervaringen van de IAOM (Internationale Academie voor Orthopedische Geneeskunde) met betrekking tot de toepassing van oefentherapie bij polsinstabiliteit zijn in het algemeen teleurstellend. Alleen lichte vormen van dynamische instabiliteit kan men proberen te verbeteren door oefentherapie
  2. Google scholar: instabiliteit polsgewricht
  3. Anatomie
  4. Carpale instabiliteit: een classificatie, klinisch beeld en diagnose (2010). Hogeschool van Amsterdam, ASHP domein Fysiotherapie
   • Conclusie: Carpale instabiliteit blijft een ingewikkeld klachtenpatroon die onbehandeld tot ernstige gevolgen kan leiden. Daarom is het belangrijk voor fysiotherapeuten om dit klachtenpatroon te kunnen herkennen en vroegtijdig te handelen daar waar nodig. Ons doel was om een evidence-based weergave te geven van de klinische beelden bij de drie meest voorkomende vormen van carpale instabiliteit en de klimimetrische eigenschappen van de polstesten in kaart brengen. Dit is bij de klinische beelden deels gelukt, omdat wij hier een aantal artikelen voor hebben gevonden. De andere symptomen en tekens zijn alleen benoemd in artikelen zonder een verwijzing naar een onderzoek. Over de klinimetrische eigenschappen van de pols testen hebben we maar één artikel gevonden die we bovendien niet konden verkrijgen. Dit maakt het voor ons moeilijk om een uitspraak te doen over de waarde van deze testen. Vooralsnog worden deze testen door
    verschillende auteurs en specialisten in het werkveld geadviseerd om uit te voeren. Samen met het verhaald van de patiënt kunnen deze testen de hypothese carpale instabiliteit bevestigen. Fysiotherapeuten dienen daarom deze symptomen en tekens te herkennen, zodat patiënten vroegtijdig geadviseerd of doorverwezen kunnen worden om ernstige complicaties te voorkomen. In de toekomst moet in ieder geval meer onderzoek gedaan worden naar de epidemiologie, klinisch beeld en de waarde van de testen.
  5. Diagnose stellen / volgen herstel
   1. Meetinstrumenten in de zorg:
    1. PRWEVeel gebruikt bij fracturen
    2. DASHVeel gebruikt bij artrose en fracturen
   2. Hand en polsrevalidatie Nederland: Meetinstrumenten voor hand en pols
   3. Physiotutors, vido's:
    1. Carpale instabiliteit
    2. Pols- en hand onderzoek
  6. Oefeningen
   1. Physicaltherapyvideo: 10 Best Hand, Wrist, Grip, & Forearm Strengthening Exercises at Home.
   2. Website 'xpertclinic'
   3. Website 'hand&polstherapiecentrum'
  7. Artsen
   1. De NHG-standaard ‘Hand- en polsklachten’: samenvatting (2010).
   2. NtvG: 1 t/m 10 van 27 zoekresultaten voor 'carpale instabiliteit'

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is