Corona virus besmetting

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. 
IMG 20200413 191103
 • Zie boven afbeelding: Corona virus

In het kort 

 •  Coronavirussen zijn naast rhinovirussen de veroorzakers van een groot percentage van gewone verkoudheden 

 • Er is kans op meer klachten als er naast de virus besmetting sprake is van andere chronische klachten (bv longklachten, hart / vaat klachten, diabetes...), overgewicht of hogere leeftijd
 • Mensen die positief getest zijn op het virus, hebben milde tot zware klachten

  • Bij ernstige klachten is opname in een ziekenhuis nodig. Het beloop van herstel bij kritiek zieke mensen met COVID-19 is ongunstig. Veel mensen ervaren nog klachten 2-3 maanden na besmetting met COVID-19.
  • Bij lichte klachten kan herstel thuis plaatsvinden
 • Covid is niet één ziekte, maar een combinatie van klachten. Vermoeidheid is de meest voorkomende klacht.
 • Er is nog veel onduidelijk
  • De schade die het virus op de korte en langere termijn veroorzaakt aan organen is nog onduidelijk
  • Het beloop van herstel is niet duidelijk aan te geven.
 • Zie video waarin een longarts, een fysiotherapeut en een dieetist vertellen over herstel na een corona infectie: revalidatie na corona infectie
 • Zo nodig begeleiding door een fysiotherapeut. U kunt o.a. contact opnemen met de fysiotherapeut tijdens en na het doormaken van een corona virus besmetting bij. 
  • Longklachten
  • Vermindering conditie
  • Ernstige vermoeidheid
  • Spierzwakte
  • Gewrichtsklachten/ stijfheid
  • Voor adviezen om overbelasting te verminderen en/of te voorkomen tijdens de periode met klachten, zie 'Voorkom overbelasting, thuis en op werk', klik op 'werk fysiek' of 'werk thuis' of 'bureauwerk'. 
 • De meeste mensen met langdurige covid klachten (long covid) herstellen binnen 1 jaar volledig.

IMG 20200311 110041

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie bij u zinvol is

 • Corona virus. Zie ook aanvullende informatie 1.4
 • Bij mensen die besmet raken met het corona virus lijkt (niet zeker) vaker sprake te zijn van
  • Ook andere chronische klachten (= comorbiditeit) zoals longklachten, diabetes, hart en vaatklachten. Zie ook aanvullende informatie 1.4
  • Overgewicht:  Zie ook aanvullende informatie 1.3
  • Ouderdom/ kwetsbaarheid. Zie het onderwerp 'kwetsbare ouderen' op deze site
 • IMG 20200322 164006

Neem met de fysiotherapeut door wat bij u de oorzaak is

Mogelijke klachten

 • D.m.v 'de ziektelastmeter van het longfonds' kunt u inzicht krijgen over uw klachten
 •  Algemeen
  • Longproblemen:
   • Kortademigheid 
    • Door lage zuurstof saturatie
    • Door dubbelzijdige longproblemen
   • Longembolie
   • Hoesten
  • Trombose
  • Pijn in de gewrichten
  • Vermoeidheid
  • Hoofdpijn
  • Koorts
  • Verminderde deelname aan dagelijkse leven: werk en in huis
   • Van bovenstaande klachten is niet te achterhalen of mensen dezelfde klachten ook hadden gekregen als ze geen COVID-19 hadden gehad
 • Tijdens en na een IC opname
  • Doorligplekken (decubitus)
  • Gevoelsstoornissen
  • Afname conditie
  • Mentale klachten: Posttraumatische stress, angst en depressie.
  • Verlies aan spierkracht (kan per week wel 20 procent zijn!)
  • Schade in de longen, hart- en vaatproblemen en bloedstollingen. 
  • Delier
 • Mogelijke oorzaak dat sommige mensen langdurig klachten blijven houden en andere niet
  • Het lichaam heeft het virus nog niet helemaal opgeruimd. De virusdeeltjes zijn nog voor langere tijd diep in cellen van organen aanwezig. Dit proces zorgt er mogelijk voor dat mensen maandenlang klachten blijven houden terwijl de infectie al voorbij is. Deze virusdeeltjes zijn echter niet aantoonbaar aanwezig.
  • Er is sprake van een te hevige en langdurige immuunreactie op het virus. "Het lichaam blijft als het ware doorvechten, ook als het virus al weg is. Daar kan je heel erg moe van worden.
  • Er is sprake van een posttraumatische stressstoornis (PTSS), ontwikkelt na een heftige corona-infectie. Ook depressiviteit is een veel gehoorde klacht bij langdurige covid. 

Neem met de fysiotherapeut door welke verschijnselen bij u aanwezig zijn

 • Fysiotherapeut 
  • Zie aanvullende informatie 1.8 ivm informatie tav behandelingen fysiotherapie
  • Dmv meetinstrumenten het herstel volgen. Zie aanvullende informatie 2.14
  • Ook bij de fysiotherapeut is het van belang niet te veel te trainen: zie aanvullende informatie 2.16
  • Begeleiden longproblemen, gewrichtsklachten, spierzwakte en vermindering conditie. Dit kan individueel of in een groep: corona revalidatie. Voor deze begeleiding is geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie noodzakelijk, wel gaat het af van de eigen bijdrage). Zie aanvullende informatie 1.6
  • Drie pijlers bij fysiotherapeutisch handelen zijn:
   • Ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen
   • Gedoseerd belasten en opbouwend belasten: Activiteiten (wandelen, fietsen, activiteiten in en rond huis) en oefeningen. Van belang is ook niet te veel te doen! 
   • Advies & coaching
  • Wil de cliënt na de begeleiding naar een fitnessclub: beweegprogramma (oefeningen en activiteiten) laten plaatsvinden in fitnessruimte fysiotherapiepraktijk, zodat hij/zij bekend raakt met fitnessapparaten. Zie video 'Jeroen Bosch ziekenhuis' met impressie fysiofitness en zie onder afbeelding uit video.
  • Wil de cliënt oefeningen en activiteiten zelf thuis oppakken: oefeningen en activiteiten doornemen die patient zelf kan doen (algemene oefeningen en oefeningen met elastische band/ gewichtjes)
  • Wil de cliënt in een groep of individueel begeleid worden
  • Informeren over beloop om reeel beeld van herstel te geven. Hierbij zaken betrekken als persoonlijke karaktertrekken, andere aandoeningen, leefstijl...
  • Schakel zo nodig specialistisch fysiotherapeut in
   • Geriatrisch fysiotherapeut bij ouderen 
   • Psychosomatisch fysiotherapeut bij mentale klachten/ spanningsklacchten
  • Online fysiotherapie is een goede mogelijkheid als alternatief op therapie in de praktijk. Zie aanvullende informatie 2.15 en 2.17
 • Huisarts
  • Zie 'corona' op website 'thuisarts' en zie  gezonde leefstijl 
  • Onderzoek
   • Testen op corona. Zie website RIVM: Testen
   • Thuisarts: Zelftest corona
   • Onderzoeken zuurstof saturatie. Zie onder bij specialisten
  • Doorverwijzen: specialist (bv longarts) / fysiotherapeut / mentale begeleiding
 • Huisartsondersteuner
 • Specialisten
 • Longverpleegkundige
 • Logopedist: Problemen met kauwen, slikken en stemgebruik
 • Ergotheraapeut: Problemen met beschikbare energie
 • Diëtist:
  • Onderzoek voedingstoestand: SNAQ65
  • Bij overgewicht
  • Om gezonde leefstijl door te nemen
  • Om voeding bij bewegen door te nemen
 • Mentale begeleiding als sprake is van depressie of post traumatische stress stoornis: Psycholoog / maatschappelijk werk / online begeleiding (zie 2.8) ....
 • Multidisciplinair team, met als centrale spil de revalidatiearts: Volgen en begeleiden patiënten na de IC.

Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners bij u zinvol zijn

 • Er is nog veel onduidelijkheid en onzekerheid over de fysieke belastbaarheid, het beloop van het herstel en de fysieke beperkingen van patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt. Hierdoor is voorzichtigheid geboden bij het opbouwen van de belasting.
 • Op basis van de mate van belastbaarheid van de patiënt, wordt onderscheid gemaakt in aanbevelingen ten aanzien van het fysiotherapeutisch handelen in de eerste zes weken na ontslag of het eerste symptoomvrije moment na thuis doorgemaakte COVID-19, en het fysiotherapeutisch handelen na zes weken
 • Ziekenhuis periode
 • IMG 20200330 143806
 • Stimuleren geonde leefstijl. Kijk op de website 'Thuisarts.nl': Gezonde leefstijl. Zie aanvullende informatie 2.16
  • Zorg voor goede voeding
   • Neem met de fysiotherapeut door welke voeding bij inspanning van belang is
   • Neem zo nodig contact op met een dietist: zie boven bij 'behandelaars'
   • Zie thuisarts.nl: Ik wil gezond eten
  • Stoppen met roken
  • Zorg voor ontspanning 
   • Zelfmassage. Zie 'oefeningen divers' en kijk bij 'massagetechnieken' 
   • Oefeningen:
    • Losmaakoefeningen: vaak en kort doen, zie verder bij oefeningen
    • Ademhalingsoefeningen: zie verder bij oefeningen
    • Ontspanningsoefeningen. Zie 'oefeningen divers' en kijk bij 'ontspanning'
   • Warmtepakking op spieren of koude pakking op gewricht. Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'spieren'. Pijn dempen door koude pakking op het gewricht (tien minuten, doekje tussen pakking en huid, twintig minuten tussen elke koudebehandeling). Zie onder afbeelding van 'bol.com' bij 'coldpack'
   • Als sprake is van veel stress: neem zo nodig contact op met huisarts om dit te bespreken
  • Blijf binnen de mogelijkheden actief; wandelen, fietsen, huishouden.....
 • Bij ademhalingsklachten: ademnood, kortademigheid in rust en inspanning, snel en opervlakkig ademen
  • Neem zo nodig contact op met de huisarts of fysiotherapeut
  • Kortademigheid in rust en inspanning: Het is vervelend, maar meestal is er niet sprake van een verkeerde ademhalingstechniek. Het is een aanpassingsmechanisme van uw lichaam op het ziekteproces. 
  • Schaf zo nodig in overleg met huisarts of fysiothearpeut een saturatiemeter aan. Optie is de Contec CMS50D (rond 40 euro bij de Etos). Ook zijn er veel merkloze varianten die erg goed werken. Belangrijk wel om een saturatiemeter aan te schaffen die de saturatie meet bij de vinger of oorlel.
  • Neem samen met de fysiotherapeut ademhalingsoefeningen door
   • Tijdens inspanning met gesloten/ getuite lippen uitademen: Pursedlip breathing
 • Long covid en werk

Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

SAM 3813

SAM 3818

  De fysiotherapeut geeft aan welke oefeningen voor u zinvol zijn

  SAM 2266

  1. Websites 
   1. Longfonds: coronaplein.nu //  Corona en je longen
   2. Hoogleraar legt verband tussen obesitas en corona uit: dikke buik is een risico: Algemeen Dagblad: Het coronavirus slaat ongenadig hard toe bij patiënten met fors overgewicht. Hoe komt dat? ,,Mensen met een BMI boven de 30 moeten niet meteen in paniek raken.”
   3. Wikipedia: Corona virussen / comorbiditeit
   4. RIVM: Corona virus CIVID - 19
   5. Pharos: Toegankelijke informatie en zorg / corona virus
   6. Fysio Forum: zoekresultaten bij  Covid 19
   7. Zorgwijzer: Herstelzorg na corona
   8. De fysiotherapeut: Covid 19
   9. Waarom onderzoekers nog zo weinig weten over langdurige covid: 23-01-2022
   10. Fysio’s behandelen dubbel zoveel mensen met Covid als jaar eerder (2022)
   11. Webinar / video: herstel na corona
   12. Rijksoverheid en corona
  2. Onderbouwing
   1. Post Intensive Care Syndroom; Revalidatie na ic-opname hard nodig. FysioPraxis, ctober 2016
   2. Sneller herstel door vroege revalidatie // Revalidatie Magazine, december 2016
   3. Medisch contact: Post-ic-syndroom wordt niet herkend
   4. IC verpleging

   5. Google scholar: Covid-19
   6. Pubmed: Covid 19
   7. Website van het Longfonds, video's: 'motivational interviewing'. Is hier beschreven voor COPD, maar kan toegepast worden voor alle klachtenbeelden waar gedragsverandering van belang is voor herstel. Motivational Interviewing (of motiverende gesprekstechnieken) is een gespreksmethode om tot gedragsverandering te komen. Vaak willen mensen met een (chronische) klacht wel iets veranderen, bijvoorbeeld hun voeding of beweegpatroon, maar lukt het niet. Met 'motivational interviewing' verandert de cliënt zijn gedrag zelf, vanuit de eigen motivatie, en niet vanuit een oplossing die door de zorgverlener wordt opgelegd. U geeft de cliënt meer verantwoordelijkheid over de eigen keuzes (= zelfmanagement).
   8. NHG huisartsen genootschap: Zoekresultaten bij corona
   9. KNGF: Corona covid 19
   10. Federatie medisch specialisten. Leidraad nazorg voor patiënten met COVID-19
   11. Staak onderzoek/behandeling en overleg met de (huis)arts bij:

    1. Rode vlaggen tav fysiotherapie begeleiding bij covid patienten. 
     • hartfrequentie in rust < 40 of > 130 slagen/min
     • ademfrequentie > 40 p/min
     • zuurstofsaturatie in rust ≤ 90% en/of bij inspanning < 85%
     • hartritmestoornissen
     • diepe veneuze trombose (pijnlijke, opgezette ledematen)
     • acute benauwdheid (i.v.m. vermoeden longembolie)
     • recent myocard ischemie
     • overmatig zweten, afwijkende gelaatskleur, angst
     Staak onderzoek/behandeling en herhaal meting op een ander moment bij:
     • koorts (lichaamstemperatuur > 38,0°)
     • uitputting (Borgscore ≥ 5 in rust)
     • hoge bloeddruk in rust (≥ 180/100)

    2. Gele vlaggen tav fysiotherapie begeleiding bij covid patienten. 
     • disfunctioneel adempatroon
     • doorgemaakt delier
     • angst voor inspanning en/of benauwdheid
     • slaapproblematiek
     • posttraumatische stressstoornis (PTSS)
     • externe locus of control
     • negatieve overtuigingen en/of ongerustheid over klachtenVeel patiënten met COVID-19 ervaren na ziekenhuisontslag angst.

    3. Aanvullend hierop onderstaande exclusie criteria:
     - Programma direct na IC opname (mede ook door weinig ervaring bij therapeuten m.b.t. post
     intensive care syndroom).
     - Zeker uitsluiten cliënten die te maken hebben gehad met Multi- en unilateraal orgaan falen
     (veelvoorkomend ARDS, nierfalen, hartletsel en leverfalen)
     - Ondervoeding (> meer dan 4 kg kwijt in 1 maand)
     - Medicatie (gebruik corticosteroïden, virus remmers, bloedverdunners, Bèta blokkers) en
     behandeling van cliënten bij specialisten (bij twijfel of onbekende medicatie altijd advies inwinnen)
     - Client opgenomen geweest in het ziekenhuis zonder verwijzing
     - Comorbiditeit (auto-immuunziekten, maligniteiten voorgeschiedenis)
   12. Belangrijk punten om naar voren te laten komen tijdens het traject zijn onder andere:
    1) Algehele informatie Hart en Longen, voeding en bewegen, energiebeheer (reactie lichaam op beweging)
    2) Ontspanningsoefeningen (activatie para sympathicus): ademhalingsoefeningen, rekoefeningen
    4) Slaappatroon doornemen
    6) Uitleg meetinstrumenten
    8) Bij einde programma het volhouden benadrukken
    9) Duur van een behandeltraject (minimaal 12 weken bij belastbaarheidstraining
   13. Meetinstrumenten bij Covid. Nummer  2, 3, 5 en 6 zijn het belangrijkste. Zie aanvullende video
    1. Vragenlijst bij covid van 'thuisarts.nl'
    2. Activiteiten: Patiënt Specifieke Klachtenlijst (PSK).
    3. Ervaren vermoeidheid: Borgschaal (0-10) voor ervaren vermoeidheid en kortademigheid
    4. Ervaren kortademigheid (dyspneu): Borgschaal (0-10) voor ervaren vermoeidheid en kortademigheid
    5. Zuurstofsaturatie: transcutane zuurstofsaturatiemeting. Zie videoondergrens van 90% in rust en in het uiterste geval 85% tijdens fysieke inspanning
    6. Hartfrequentie: hartfrequentiemeting
    7. Spierkracht. 1RM berekenen (1 repetitie maximaal): Het principe is dat u een gewicht kiest (of dynaband met bepaalde zwaarte) bij een bepaalde oefening en daar het maximale uit haalt (dus zoveel mogelijk herhalingen, tot je niet meer kunt).  Als het maximum aantal herhalingen bijvoorbeeld 10 is, dan is 60% hiervan 6 herhalingen. Zie physiotutors, video's: 1 Repetition Maximum (1RM) Calculation using the Holten Diagram
     1. Spierkracht onderste extremiteit: SPPB; herhaald opstaan (5x) of SPPB; herhaald opstaan, 1 RM
     2. Spierkracht bovenste extremiteit: handknijpkrachtmeting of handknijpkrachtmeting, 1 RM
    8. Balans, mobiliteit en lopen: SPPB
    9. Fysieke activiteit: stappenteller
    10. Fysieke capaciteit: 6MWT
    11. Signaleren voedingstoestand: SNAQ65
    12. 4 DKL vragenlijst bij psychische klachten/ stress
   14. In Response to: Simpson and Robinson: Rehabilitation After Critical Illness in People With COVID-19 Infection (2020)

   15. ZonMw: Hoe belangrijk is een gezonde leefstijl in de strijd tegen corona? (11-01-2022)
    1. Door diverse nationale en internationale onderzoeksresultaten te verzamelen, is gebleken dat er aanwijzingen zijn dat verschillende leefstijlfactoren het beloop en het herstel van COVID-19 beïnvloeden. Zo lijkt roken een negatief effect te hebben op het ziektebeloop en herstel van COVID-19. Bewegen heeft een positief effect op het ziektebeloop en herstel van acuut COVID-19. Tegelijkertijd laat het huidige bewijs zien dat oefentherapie nadelig kan zijn voor het herstel bij Long-COVID. Er is nog onvoldoende wetenschappelijke bewijs over de invloed van de leefstijlfactoren voeding, alcohol, slaap en stress/ontspanning op het ziektebeloop en herstel van COVID-19. Wel is bekend dat deze leefstijlfactoren effect hebben op het functioneren van het immuunsysteem.
   16. CME online, Niek Koenders: Fysiotherapie na covid 19 (2020). Niek Koenders is fysiotherapeut en onderzoeker in het Radboudumc te Nijmegen. Hij is werkzaam geweest bij patiënten met COVID-19 infectie op de intensive care en cohort afdelingen tijdens de eerste fase van de corona-pandemie. Verder heeft Niek als auteur bijgedragen aan de ontwikkeling van aanbevelingen voor de ziekenhuisfysiotherapie en is hij lid van de werkgroep KNGF-Standpunt ‘Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19’. Op dit moment (2020) geeft Niek leiding aan het ZonMw project ‘Ervaringen van paramedici tijdens de corona-pandemie’, een samenwerking tussen het Radboudumc en alle paramedische beroepsverenigingen, waarmee met behulp van interviews informatie verkregen wordt hoe het voor paramedici was om te werken in het ziekenhuis tijdens de corona-pandemie. Online fysiotherapie kan een zinvolle aanvulling zijn op het herstel
   17. Coronavirus: informatiemateriaal voor de fysiotherapeut

  Neem met de fysiotherapeut door welke informatie bij u zinvol is