Gewrichtsontsteking, bacteriëel

SAM 5509
  • Zie boven afbeelding: voorbeeld, thv rode kruisjes locatie gewrichtsontsteking

Moet nog uitgewerkt worden

In het kort

  • Een bacterie kan de oorzaak zijn van een gewrichtsontsteking.
  • Bewegen in het gewricht gaat bijna niet meer en het gewricht is rood, dik en warm
  • Als u zich daarbij ook ziek voelt (misselijk, koorts), neem dan contact op met de huisarts
  • U wordt dan verwezen naar het ziekenhuis, en krijgt daar antibiotica via een infuus
  • De fysiotherapeut geeft door uitleg, adviezen en oefeningen ondersteuning aan het herstel na de behandeling in het ziekenhuis