Zenuw, n.radialis: Beknelling huidzenuw thv strekspieren onderarm duimzijde

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. 

SAM 4649

 • Zie onder afbeelding linker hand: links handrug en rechts handpalm. In rood radialis zenuw en bij verdikking rood (thv de pols) is locatie 'Wartenberg syndroom'

In het kort

 • Andere benaming: Posterior interosseus syndroom of 'Wartenberg syndroom'
 • Afknelling gevoelstak zenuw thv onderarm door trauma of door overbelasting (werk/ sport) onderarmspieren 
 • U voelt pijn en tintelingen handrug en duim
 • Oorzaak achterhale is van belang
 • De fysiotherapeut geeft door uitleg, adviezen en oefeningen ondersteuning aan het herstel

 • Zo nodig kijken welke hulpverlener zinvol is als klachten blijven of erger worden: Injectie of operatie

 • Andere benaming: radiaal tunnel syndroom
 • Anatomie
  • Halverwege de onderarm komt de radialis zenuw door een nauwe opening uit de brachio radialis spier en loopt dan verder onder de huid naar de duim.
  • Zie video op website 'Anatomy Lyon': Pols en onderarm

  • Zie aanvullende informatie 2.2
  • Zie google afbeeldingen: Wartenberg syndroom. Neem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen voor u relevant zijn.
 • Bij het Wartenberg syndroom is alleen de gevoelstak van de radialis zenuw ingeklemd. Dit geeft geen krachtsverlies, alleen tintelingen en/of pijnklachten..
 • Klachten bij het Wartenbergsyndroom lijken op quervain en roeierspols 
 • Voor uitgebreide en algemene informatie over een zenuwklacht, zie het onderwerp 'zenuwklacht' op deze site

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

 • Overbelasting onderarmspieren: door werk of sport (tennis, honkbal, golf, roeien) met veel dezelfde arm- en polsbewegingen
 • Direct trauma

Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

 • Pijn en/of tintelingen op handrug/ duim

Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

 • Fysiotherapeut/ handfysiotherapeut
  • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 2 - 4 behandelingen voldoende.
   • Eerste behandeling: uitleg klachtenbeeld, informatie over behandelplan en eerste adviezen oefeningen
   • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
   • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden

   • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken.

   • Zo nodig nog 2 (of meer) behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid blessure, het herstel, het oppakken van adviezenoefeningen en van de eventueel aanwezige 'bewegingsangst'
 • Huisarts
  • Medicatie: pijndemper en ontstekingsremmer
  • Doorverwijzen: (hand)fysiotherapie / neuroloog als klachten ondanks adviezen en oefeningen aanwezig blijven
 • Specialist, neuroloog
  • Onderzoek: zie 'Startpuntradiologie.nl': hand
  • Injectie: ontstekingsremmer
  • Operatie: zenuw vrijmaken van beklemmende structuren.

Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

 • Algemeen
  • Kijk samen met de fysiotherapeut wat de overbelasting veroorzaakt en of er alternatieven zijn.
  • Relatieve rust
 • Pijn verminderen / pijn dempen
  • Losmaakoefeningen (vaak en kort doen) bij pijn of stijfheid in de pols

  • (Zelf) massage onderarm en pols. Zie 'oefeningen divers' op deze site en kijk bij 'massage/ pols-hand regio

  • Een koudekompres op de pijnplek (gedurende tien minuten en tussen elke behandeling een pauze van minstens twintig minuten) kan de pijn wat verminderen. Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'spieren'. Zie ook onder afbeelding van 'bol.com' bij 'coldpack'.

9200000074651087

 
 • Bewegen, sporten en werken
  • Niet met medicatie / pijndempers sporten of belastend werk doen
  • Als de eigen sport / werk niet meer uitgeoefend kan worden, zoek dan naar alternatieven
  • Onderzoeken sportmateriaal, sportomstandigheden, trainingsbelasting (frequentie, duur en intensiteit aanpassen) en techniek.
Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn    

 • Punten die van belang zijn bij deze klacht
  • Losmaakoefeningen bij pijn en stijfheid
  • Zenuw glijoefeningen voor de radialis zenuw
  • Sport- en werkspecifiekeoefeningen

 • Mogelijk basis oefeningprogramma bij deze klacht. Onderstaande video's komen van website 'xpertclinic' en 'rehab my patient', tenzij anders vermeld
  1. Losmaakoefeningen / lig of zit of stand / elleboog licht gebogen / beweging eventueel ondersteunen met andere hand
   1. Elleboog 90 graden gebogen: Draaien onderarm naar binnen en naar buiten
   2. Draaien pols linksom en rechtsom. Zie 'hand en pols therapiecentrum':
   3. Buigen en strekken pols en tweehandig strekken pols
   4. Zijwaarts naar links en rechts bewegen hand
   5. Zenuwglijoefeningen / losbewegen radialis / oefeningen aantal keer herhalen
  2. Sport- en werkspecifiekeoefeningen

   1. Sport/ werk specifiek oefenprogramma maken: opbouwen in snelheid bewegingen en in zwaarte.
   2. Juiste techniek sport die gedaan wordt of werk (bijvoorbeeld tiltechniek) doornemen met de sporttrainer of fysiotherapeut. De techniek moet erop gericht zijn in eerste instantie de uiterste grens van de belastbaarheid te vermijden. In sommige gevallen kan dit ten koste gaan van de geleverde prestatie
   3. Mogelijk opbouw
    1. Het ‘droog’ trainen van activiteit: eerst voorzichtig in ‘slow motion’ en later, als het goed gaat, sneller. De uitvoering mag geen pijn doen.
    2. Uiteindelijk meer sportspecifiek (of werkspecifiek) trainen. Men mag daarbij pas voluit gaan als men zonder enig probleem een tijdje rustig de betreffende activiteit/beweging kan doen. Heel geleidelijk de belasting op te voeren
 • Voor extra oefeningen en algemene informatie bij oefeningen,
 • Neem met de fysiotherapeut door welke activiteit/sport u het beste weer kan doen. Rustig opbouwen van dagelijkse activiteiten (afwassen, stofzuigen, deur openen....) is belangrijkste oefening (= functioneel trainen). Bij alle activiteiten stabiel houden pols

SAM 3938

De fysiotherapeut geeft aan welke oefeningen voor u geschikt zijn

 1. Websites
  1. Hand en polscentrum: radiaal tunnel syndroom
  2. Zie ook op deze site: 'zenuwklacht'
 2. Onderbouwing
  1. Google scholar: Wartenberg syndroom    
  2. Anatomie
  3. Oefeningen

   1. Website 'xpertclinic'

   2. Website 'hand&polstherapiecentrum'

  4. Richtlijnen

   1. Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke Klachten Arm, Nek en/of Schouders // radiaaltunnelsyndroom, blz 39 en blz 41

 3. Bij twijfel diagnose denken aan

Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is