Spier(strek)pees: Afscheuring strekpees eindkootje

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. Maak zo nodig online een afspraak om uw situatie te bespreken

SAM 4671

 • Zie boven afbeelding linker hand: links handrug en rechts handpalm. In rood strekpezen hand. Thv pijltjes mogelijke locaties 'Mallet vinger'.

In het kort

 • Andere benaming: Malletvinger
 • De strekpees van de vinger splitst zich net voor het eerste gewrichtje in de vinger in een centraal bandje en twee buiten bandjes.
  • Het centrale bandje hecht aan op de basis van het midden kootje van de vinger 
  • De twee buiten bandjes lopen langs het gewricht tussen het eerste en tweede kootje, over het midden kootje en komen dan weer samen en hechten dan aan op de basis van het derde kootje.
 • Bij een malletvinger is er sprake van afscheuring van de strekpees van de vinger op het laatste kootje van de vinger.
 • Oorzaak: sport (bv bal op vinerkootje) of ergens achter blijven haken
 • Er is sprake van pijn, zwelling en u kan het topje van de vinger niet strekken
 • Vastzetten vinger dmv spalk
 • De fysiotherapeut geeft door uitleg, adviezen en oefeningen ondersteuning aan het herstel

 • Zo nodig kijken welke hulpverlener zinvol is als klachten blijven of erger worden

  • Andere benaming: hamervinger of honkbalvinger of dropping finger of hokkende vinger
  • Anatomie
   • De strekpees van de vinger splitst zich net voor het eerste gewrichtje in de vinger in een centraal bandje en twee buiten bandjes. Het centrale bandje hecht aan op de basis van het midden kootje van de vinger en de buiten bandjes lopen langs het gewricht tussen het eerste en tweede kootje, over het midden kootje en komen dan weer samen en hechten dan aan op de basis van het derde kootje.
   • Zie video website 'schooltv': geraamte arm 
   • Zie aanvullende informatie 2.9
   • Zie google afbeeldingen: Strekpezen vinger / malletvinger. Neem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen voor u relevant zijn.
  • Bij een malletvinger is er sprake van afscheuring van de strekpees van de vinger op het laatste kootje van de vinger. Soms gaat met de afscheuring van de pees ook een stukje bot eraf 
  • Voor uitgebreide en algemene informatie tav een peesklacht, zie het onderwerp 'spierpeesklacht' op deze site

  Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

  • Trauma
   • Sport (basketbal/ volleybal): bal op kootje van vinger, waardoor die in maximale buiging gaat
   • Activiteit waarbij vinger ergens achter blijft haken (bed opmaken, optrekken van een sok).

  Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

  • Pijn
  • Zwelling rond blessure
  • Bewegingsbeperking: topje van de vinger niet kunnen strekken
  • Topje van de vinger staat in een gebogen stand

  Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

  • Fysiotherapeut/ handfysiotherapeut
   • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 2 - 4 behandelingen voldoende.
    • Eerste behandeling: uitleg klachtenbeeld, informatie over behandelplan en eerste adviezen oefeningen
    • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
    • Zo nodig nog 2 (of meer) behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid blessure, het herstel, het oppakken van adviezen oefeningen en van de eventueel aanwezige 'bewegingsangst'
  • Huisarts
   • Thuisarts: malletvinger          
   • Doorverwijzen: (hand)fysiotherapeut / specialist als ondanks de adviezen en oefeningen de klachten aanwezig blijven
  • Specialist, orthopeed
   • Onderzoek: röntgen, om te kijken of er ook een stukje bot mee afgescheurd is. Zie ook startpuntradiologie.nl: hand
   • Operatie als er ook een groter stukje bot  losgeraakt is bij de blessure of als de spalkperiode niet afdoende resultaat gegeven heeft. 

  Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

  • Algemeen
   • Soms kan het voorkomen dat het topje van de vinger tijdens de oefenperiode toch weer gaat hangen. Het is dan noodzakelijk om, in overleg met uw arts, de vinger gedurende drie tot vier weken weer continu te ondersteunen met uw spalkje. Mocht ook na deze poging de therapie toch niet succesvol zijn, dan kan de arts in overleg met u toch voor een operatie kiezen
  • Ontspannen / pijndempen

   • Losmaakoefeningen (vaak en kort doen) bij pijn of stijfheid in de vinger, zie verder bij oefeningen

   • (Zelf) massage onderarm en pols. Zie 'oefeningen divers' op deze site en kijk bij 'massage/ pols-hand regio. Neem met de fysiotherapeut door wanneer u kan beginnen met massage en met welke technieken

   • Koude pakking op het gewricht (tien minuten, doekje tussen pakking en huid, twintig minuten tussen elke koudebehandeling) bij pijn. Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'spieren'.

  • Bewegen, sporten en werken

   • Niet met medicatie / pijndempers sporten of belastend werk doen

   • Als de eigen sport / werk niet meer uitgeoefend kan worden, zoek dan naar alternatieven

  • Spalk. Mogelijk protocol bij spalk
   • Week 1 tot en met 6: spalk (peesuiteinden weer aan elkaar laten groeien), 
   • Week 7 en 8: drie tot vijfmaal per dag de spalk afdoen om te oefenen, 
   • Week 9 tot en met 12: spalk om bij zware werkzaamheden
    • SAM 3733 001
  • Bij een operatie: volg protocol specialist

  Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

  SAM 4789

  • Punten die van belang zijn bij deze klacht
   • Volg protocol specialist. 
   • Losmaakoefeningen en peesglijoefeningen om vingergewrichtjes en pezen los te houden/maken
   • Rekoefeningen en krachtoefeningen na herstel pees
  • Zie onder mogelijk basis oefenprogramma bij deze klacht en zie bijbehorende video waarin de meeste van onderstaande oefeningen in voorkomen. Onderstaande video's komen van website 'xpertclinic' en 'rehab my patient', tenzij anders vermeld
   1. Losmaakoefeningen / lig of zit of stand / elleboog licht gebogen / beweging eventueel ondersteunen met andere hand
    1. Vuist maken met vingers en duim en strekken vingers en duim
    2. Buigen vinger / strekken basis gewricht / strekken middengewricht / strekken topje: Met hand niet aangedane zijde vinger fixeren onder het te oefenen gewrichtje en bewegen (buigen en strekken) in bovenliggende gewrichtje(s) van de vinger. 
   2. Peesglijoefeningen
    1. Peesglijden strekpezen duim, wijsvinger en pinkHandpalm plat op tafel, til achtereenvolgens de wijsvinger en de pink maximaal op (peesglijden strekpezen vingers).  

    2. Peesglijden vingers, maximale beweging: Elleboog op tafel, hand en vingers gestrekt, vingers buigen (vuist maken) en pols buigen, daarna pols strekken en vingers maximaal strekken. 
    3. Peesglijden vingers vanuit verschillende vuistposities: Peesglijden vingers vanuit verschillende vuistposities: Elleboog op tafel,  pols in neutrale positie en vingers gestrekt. 

     1. Vuist maken

      1. vingers buigen, vingers strekken maximaal en daarna vingers spreiden

     2. Gehoekte (of gehaakte) vuist maken: vingers buigen in eerste en tweede kootje
      1. vingers buigen in eerste en tweede kootje, en daarna vingers strekken
      2. vingers buigen in eerste en tweede kootje, en vingers naar achteren bewegen (toppen goed gebogen houden)
     3. Dakje: vingers buigen in derde kootje
      1. vingers buigen in derde kootje en en vingers strekken
      2. vingers buigen in derde kootje en vingers buigen en strekken
     4. Platte vuist: vingers buigen in tweede en derde kootje
      1. vingers buigen in tweede en derde kootje en vingers weer strekken
   3. Rekoefeningen / lig of zit of stand / elleboog licht gebogen en pols in neutrale positie
    1. Buigen vingers in hoekvuistGehoekte (of gehaakte) vuist maken (vingers buigen in eerste en tweede kootje), houd uiterste stand even aan en beweeg terug (rekken middenhand buigspieren). 
    2. Buigen vinger(s) (eventueel ondersteunen met andere hand), houd uiterste stand even aan en beweeg terug (rekken strekspieren vingers)
    3. Strekken vinger(s) (eventueel ondersteunen met andere hand), houd uiterste stand even aan en beweeg terug (rekken buigspieren vingers)
   4. Kracht- en stabiliteitsoefeningen / oefening zo mogelijk verzwaren met gewichtje (flesje) of elastiek of klei of andere hand of handknijper
    1. Met vinger andere hand tegendruk geven aangedane vinger
    2. Strekken vingers en duim tegen weerstand elastiekje
    3. Met hand niet aangedane zijde verstoren positie vinger aangedane zijde
    4. Oefenen lange vingerstrekkers: Handpalm op tafel, strek vingers vanuit knokkels hand.
    5. Knijpen in klei en knijpen in schuimrubber: In hand oefenklei of schuimrubber: knijpen.  
  • Voor extra oefeningen en algemene informatie bij oefeningen,
  • Neem met de fysiotherapeut door welke activiteit/sport u het beste weer kan doen. Rustig opbouwen van dagelijkse activiteiten (afwassen, stofzuigen, deur openen....) is belangrijkste oefening (= functioneel trainen). Bij alle activiteiten/ sporten stabiel houden vinger/duim

  SAM 3936 1

  De fysiotherapeut geeft aan welke adviezen en oefening voor u zinvol zijn.

  1. Websites
   1. Thuisarts: malletvinger          
   2. Hand en polscentrum: strekpees letsel
   3. Gewricht.nl / vingers / malletvinger
   4. Orthopedie.nl: malletvinger
   5. Zie website AMC: Buigpeesletsel; behandeling na de operatie, kijk bij oefeningen, deze kunnen namelijk ook voor strekpeesletsel)
   6. Keuzehulp // mallet vinger
   7. Zie ook op deze site: spierpeesklacht
  2. Onderbouwing  
   1. Med-info, extensorenpeesletsel: Mallet, boutonniere en zwanenhals deformiteit   
   2. Filmpje op YouTube: mallet Finger (engels gesproken)    
   3. Oefeningen
   4. NHG, huisarts en wetenschap:
    1. mallet finger (2009)  
    2. De malletvinger: opereren versus spalken (2014).
     1. De malletvinger is een veel voorkomend letsel, maar over de beste behandeling bestaat nog altijd discussie.
     2. Een malletvinger zou geopereerd moeten worden bij een fractuur van meer dan 1/3 van de gewrichtsoppervlakte of bij volaire subluxatie, omdat anders blijvende instabiliteit van de fractuur en functieverlies dreigt.
     3. Wij denken echter dat een groot deel van de malletvingers even goed conservatief kan worden behandeld.
     4. Bij beschouwing van relevante literatuur uit PubMed blijkt dat bijna alle malletletsels conservatief behandeld kunnen worden met een spalk, zonder significant verschil in functie, standsafwijking of pijn in vergelijking met operatieve behandeling.
     5. Er is geen significant verschil in complicaties tussen spalken of een operatie, maar de complicaties bij een operatie kunnen wel veel serieuzer zijn.
     6. In weerwil van de huidige indicatiestelling, moet men terughoudend zijn met operatief ingrijpen bij een malletvinger.
   5. Boek: Onderzoek en behandeling van middenhand en vingers H5 ( Avulsiefractuur van de basis van de distale falanx van digitus II ) en 5a, Koos van Nugteren
   6. Boek: Valkuilen in de orthopedische diagnostiek, H1 (Zwelling en pijn van de hand na een ruptuur van de strekpees van de pink), Koos van Nugteren
   7. Handboek voor handrevalidatie: strekpezen hand (blz 32)
   8. Google scholar: malletvinger
   9. Anatomie
   10. Orthopedie Delft: Luxaties van de vingers, fysiotherapeutische nabehandeling

  Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is