Inklemming bindweefsel: Inklemming thv pols

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. Maak zo nodig online een afspraak om uw situatie te bespreken

.SAM 4661

 • Zie boven afbeelding linker hand: links handrug en rechts handpalm. In geel polsgewricht waar inklemming kan plaatsvinden

In het kort

 • Andere benaming: Intercarpale inklemming of Intercarpal Soft Tissue Entrapment (ISTE)
 • De pols wordt gevormd door 8 botjes die liggen in 2 rijen. Zie boven afbeelding
 • Er is sprake van inklemming bindweefsel tussen handwortelbotjes
 • Belangrijkste klachten zijn pijn buitenzijde pols bij strekken pols (steunen)
 • De fysiotherapeut kan uitleg, adviezen en oefeningen geven
 • Zo nodig ook samen kijken welke hulpverlener zinvol is als klachten blijven of erger worden
  • Andere benaming: ISTE of Intercarpal Soft Tissue Entrapment
  • Anatomie
   • De pols wordt gevormd door 8 botjes, 22 pezen en 26 ligamenten. De 8 botjes liggen in 2 rijen: een rij die tegen de onderarm aanligt en een rij die tegen de hand aanligt. Om de uiteinden van de botjes zit kraakbeen, rond het gewricht zit het gewrichtskapsel en binnen het kapsel zit gewrichtsvocht. Langs het gewricht lopen bandjes, bloedvaatjes, zenuwen, pezen en spieren.
   • Zie video op website 'Anatomy Lyon': Pols en onderarm
   • Zie video website 'schooltv': geraamte arm 
   • Zie google afbeeldingen: anatomie polsgewricht / intercarpale inklemming pols. Neem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen voor u relevant zijn. 
   • Zie aanullende informatie 2.2
  • Bij ISTE is er sprake van inklemming van bindweefsel tussen handwortelbeentjes

  Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

  • Onbekend
  • Soms klein ganglion

  Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

  • Pijn buitenzijde pols, met uitstraling naar handrug
  • Meer klachten bij strekken pols (steunen)

  Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

  • Fysiotherapeut/ handfysiotherapeut
   • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 2 - 4 behandelingen voldoende.
    • Eerste behandeling: uitleg klachtenbeeld, informatie over behandelplan en eerste adviezen oefeningen
    • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
    • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden

    • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken.

    • Zo nodig nog 2 (of meer) behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid blessure, het herstel, het oppakken van adviezen oefeningen en van de eventueel aanwezige 'bewegingsangst'
  • Huisarts
   • Medicatie: pijndemper
   • Doorverwijzen: (hand)fysiotherapeut / orthopeed als klachten aanwezig blijven, regelmatig terugkomen, erger worden ondanks de adviezen en oefeningen
  • Specialist, orthopeed (eventueel met specialisatie handen)
   • Onderzoek: röntgenfoto, MRI. Zie ook startpuntradiologie.nl: hand
   • Injectie en ontstekingsremmers
   • Operatie : verwijderen bindweefsel

  Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

  • Algemeen
   • Relatieve rust: bewegen binnen mogelijkheden en overbelasting voorkomen
  • Pijn verminderen / ontspannen
   • Losmaakoefeningen (vaak en kort doen) bij pijn of stijfheid in de pols
   • (Zelf) massage onderarm en pols. Zie 'oefeningen divers' op deze site en kijk bij 'massage/ pols-hand regio

   • Koude pakking op het gewricht (tien minuten, doekje tussen pakking en huid, twintig minuten tussen elke koudebehandeling) bij pijn. Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'spieren'. Zie ook onder afbeelding van 'bol.com' bij 'coldpack'.

  9200000074651087

  • Stabiliseren pols
   • Door polsbrace of spalk (zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'ondersteuning'
   • Zelf pols stabiliseren door pols in ‘middenstand’ (hand iets naar achteren en middelvinger in het verlengde van de pols) te houden 
    • SAM 5465
   • Bewegen, sporten en werken

    • Niet met medicatie / pijndempers sporten of belastend werk doen

    • Als de eigen sport / werk niet meer uitgeoefend kan worden, zoek dan naar alternatieven

    • Onderzoeken sportmateriaal, sportomstandigheden, trainingsbelasting (frequentie, duur en intensiteit aanpassen) en techniek.

  Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

  SAM 4781

  • Punten die van belang zijn bij deze klacht
   • Kijk zo nodig bij pols gewrichtsklachten als sprake is van uitgebreide klachten
   • Handhaven neutrale stand pols om overbelasting te voorkomen
   • Losmaakoefeningen bij pijn en stijfheid
   • Rek-, kracht- en stabiliteitsoefeningen als klachten lang aanwezig blijven
   • Sport- en werkspecifiekeoefeningen

  • Mogelijk basis oefeningprogramma bij deze klacht en zie video waar de meeste van de onderstaande oefeningen op staan. Onderstaande video's komen van website 'xpertclinic' en 'rehab my patient', tenzij anders vermeld
   1. Houdingsoefeningen / lig of zit of stand / elleboog licht gebogen
    1. Aannemen neutrale positie polsMidden handrug in rechte lijn met onderarm (of middelvinger in het verlengde van de pols en onderarm) en hand in lichte stand naar achteren. 
   2. Losmaakoefeningen / lig of zit of stand / elleboog licht gebogen / beweging eventueel ondersteunen met andere hand
    1. Elleboog 90 graden gebogen: Draaien onderarm naar binnen en naar buiten
    2. Draaien pols linksom en rechtsom. Zie 'hand en pols therapiecentrum':
    3. Buigen en strekken pols en tweehandig strekken pols
    4. Zijwaarts naar links en rechts bewegen hand
    5. Dartbeweging maken met pols
    6. Rollen stok met handen 
   3. Sport- en werkspecifiekeoefeningen

    1. Sport/ werk specifiek oefenprogramma maken: opbouwen in snelheid bewegingen en in zwaarte.
    2. Juiste techniek sport die gedaan wordt of werk (bijvoorbeeld tiltechniek) doornemen met de sporttrainer of fysiotherapeut. De techniek moet erop gericht zijn in eerste instantie de uiterste grens van de belastbaarheid te vermijden. In sommige gevallen kan dit ten koste gaan van de geleverde prestatie
    3. Mogelijk opbouw
     1. Het ‘droog’ trainen van activiteit: eerst voorzichtig in ‘slow motion’ en later, als het goed gaat, sneller. De uitvoering mag geen pijn doen.
     2. Uiteindelijk meer sportspecifiek (of werkspecifiek) trainen. Men mag daarbij pas voluit gaan als men zonder enig probleem een tijdje rustig de betreffende activiteit/beweging kan doen. Heel geleidelijk de belasting op te voeren
  • Voor extra oefeningen en algemene informatie bij oefeningen, zie
  • Neem met de fysiotherapeut door welke activiteit/sport u het beste weer kan doen. Rustig opbouwen van dagelijkse activiteiten (afwassen, stofzuigen, deur openen, tas tillen....) met 'stabiele pols' is belangrijkste oefening (= functioneel trainen). 

   • Bij alle activiteiten stabiel houden pols
   • Voorkomen te veel zwelling rond pols (iets mag)
   • Voorkomen van te veel pijn (iets mag)
    • SAM 3940 2
  • De fysiotherapeut kan (als zowel de fysiotherapeut en de patiënt er achter staan!) een opname maken van de oefeningen die voor u van belang zijn (met telefoon van fysiotherapeut en mailen of met telefoon/ ipad van patiënt), zodat u thuis dit terug kan zien)

  De fysiotherapeut geeft aan welke adviezen en oefening voor u zinvol zijn.

  1. Websites
   1. Hand- en polscentrum: intercarpale inklemming
   2. Zie ook op deze site / 
  2. Onderbouwing
   1. Google scholar: incarpale inklemming
   2. Anatomie
   3. Oefeningen

    1. Website 'xpertclinic'

    2. Website 'hand&polstherapiecentrum'

  Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is