Gewricht: Gewrichtsmuis in polsgewricht

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling: de fysiotherapeut (online of in de praktijk) geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen voor u van belang zijn. Maak zo nodig online een afspraak om uw situatie te bespreken

SAM 4660 1

 • Zie boven afbeelding: linker hand, links handrug en rechts handpalm. In rood mogelijke locatie gewrichtsmuis

In het kort

 • Andere benaming: Corpus liberum in de pols
 • Een stukje kraakbeen kan door b.v een trauma of bij artrose losraken en in het gewrichtsvocht zweven
 • Dit hoeft niet altijd klachten te veroorzaken
 • Als een gewrichtsmuis in het polsgewricht klem zit, kan het kraakbeen en/of kapsel beschadigd raken
 • Ook kan het polsgewricht (vaak tijdelijk) blokkeren
 • De fysiotherapeut kan uitleg, adviezen en oefeningen geven
 • Zo nodig ook samen kijken welke hulpverlener zinvol is als klachten blijven of erger worden

  • Andere benaming: corpus liberum in pols
  • Anatomie
   • De pols wordt gevormd door 8 botjes, 22 pezen en 26 ligamenten. De 8 botjes liggen in 2 rijen: een rij die tegen de onderarm aanligt en een rij die tegen de hand aanligt. Rond de botjes zit gewrichtskapsel en binnen het kapsel zit gewrichtsvocht. In het gewrichtsvocht kan een los stukje kraakbeen zitten: de gewrichtsmuis.
   • Zie video op website 'Anatomy Lyon': Pols en onderarm
   • Zie video website 'schooltv': geraamte arm 
   • Zie google afbeeldingen: gewrichtsmuis in pols. Neem met de fysiotherapeut door welke afbeeldingen voor u relevant zijn. 
   • Zie aanvullende informatie 2.3
  • Voor uitgebreide en algemene informatie over een gewrichtsmuis, zie het onderwerp 'gewrichtsmuis' op deze site

  Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is

  • Trauma (zie 'trauma pols' op deze site)
  • Gewrichtsklachten: kraakbeen wat los laat (zie 'gewrichtsklacht pols' op deze site)

  Neem de oorzaak van uw klachten met de fysiotherapeut door

  • Pijn in pols
  • Vaak plotseling ontstaan
  • Bewegingsbeperking in 1 of meerdere richtingen
  • Soms blokkering beweging

  Neem de verschijnselen die bij u aanwezig zijn met de fysiotherapeut door

  • Fysiotherapeut/ handfysiotherapeut
   • De eigen fysiotherapeut geeft aan welke informatie, adviezen en oefeningen zinvol zijn, zie verder. Meestal zijn 2 - 4 behandelingen voldoende.
    • Eerste behandeling: uitleg klachtenbeeld, informatie over behandelplan en eerste adviezen oefeningen
    • Tweede behandeling: Oefeningen en adviezen doornemen (e.v.t een opname hiervan maken die thuis bekeken kan worden)
    • Behandeling 3: Oefeningen doornemen en kijken of ze goed uitgevoerd worden

    • Behandeling 4 enige tijd na behandeling 3: evalueren stand van zaken.

    • Zo nodig nog 2 (of meer) behandelingen plannen. Eea is afhankelijk van uitgebreidheid blessure, het herstel, het oppakken van adviezen oefeningen en van de eventueel aanwezige 'bewegingsangst'
  • Huisarts
   • Medicatie: pijndemping en ontstekingsremmer
   • Doorverwijzen: onderzoek (echo, röntgen) / (hand)fysiotherapeut / orthopeed als klachten aanwezig blijven, erger worden of regelmatig terugkomen  
  • Naar specialist,
   • Onderzoek: röntgen, echo, MRI. Zie ook startpuntradiologie.nl: hand
   • (Kijk) operatie: verwijderen gewrichtsmis

  Neem met de fysiotherapeut door welke hulpverleners een aanvulling kunnen zijn op de behandeling

  • Algemeen
   • Voorkom overbelasting, beweeg binnen de mogelijkheden
  • Pijn dempen door
   • Losmaakoefeningen (vaak en kort doen) bij pijn of stijfheid in de pols

   • Massage onderarm en pols. Zie 'oefeningen divers' op deze site en kijk bij 'massage/ pols-hand regio

   • koude pakking op het polsgewricht (tien minuten, doekje tussen pakking en huid, twintig minuten tussen elke koudebehandeling). Zie 'hulpmiddelen' op deze site en kijk bij 'spieren'. Zie ook onder afbeelding van 'bol.com' bij 'coldpack'.

  9200000074651087

  • Bewegen, sporten en werken
   • Niet met medicatie / pijndempers sporten of belastend werk doen
   • Als de eigen sport / werk niet meer uitgeoefend kan worden, zoek dan naar alternatieven
   • Onderzoeken sportmateriaal, sportomstandigheden, trainingsbelasting (frequentie, duur en intensiteit aanpassen) en techniek.

  Neem met de fysiotherapeut door welke adviezen voor u zinvol zijn

  SAM 4781

  • Punten die van belang zijn bij deze klacht
   • Kijk zo nodig bij klachtenbeeld wat oorzaak is van de gewrichtsmuis
   • Handhaven neutrale stand pols om overbelasting te voorkomen
   • Losmaakoefeningen bij pijn en stijfheid
   • Sport- en werkspecifiekeoefeningen

  • Mogelijk basis oefeningprogramma bij deze klacht en zie video waar de meeste van de onderstaande oefeningen op staan. Onderstaande video's komen van website 'xpertclinic' en 'rehab my patient', tenzij anders vermeld
   1. Houdingsoefeningen / lig of zit of stand / elleboog licht gebogen
    1. Aannemen neutrale positie polsMidden handrug in rechte lijn met onderarm (of middelvinger in het verlengde van de pols en onderarm) en hand in lichte stand naar achteren. 
   2. Losmaakoefeningen / lig of zit of stand / elleboog licht gebogen / beweging eventueel ondersteunen met andere hand
    1. Elleboog 90 graden gebogen: Draaien onderarm naar binnen en naar buiten
    2. Draaien pols linksom en rechtsom. Zie 'hand en pols therapiecentrum':
    3. Buigen en strekken pols en tweehandig strekken pols
    4. Zijwaarts naar links en rechts bewegen hand
    5. Dartbeweging maken met pols
    6. Rollen stok met handen 
   3. Sport- en werkspecifiekeoefeningen

    1. Sport/ werk specifiek oefenprogramma maken: opbouwen in snelheid bewegingen en in zwaarte.
    2. Juiste techniek sport die gedaan wordt of werk (bijvoorbeeld tiltechniek) doornemen met de sporttrainer of fysiotherapeut. De techniek moet erop gericht zijn in eerste instantie de uiterste grens van de belastbaarheid te vermijden. In sommige gevallen kan dit ten koste gaan van de geleverde prestatie
    3. Mogelijk opbouw
     1. Het ‘droog’ trainen van activiteit: eerst voorzichtig in ‘slow motion’ en later, als het goed gaat, sneller. De uitvoering mag geen pijn doen.
     2. Uiteindelijk meer sportspecifiek (of werkspecifiek) trainen. Men mag daarbij pas voluit gaan als men zonder enig probleem een tijdje rustig de betreffende activiteit/beweging kan doen. Heel geleidelijk de belasting op te voeren
  • Voor extra oefeningen en algemene informatie bij oefeningen, zie
  • Neem met de fysiotherapeut door welke activiteit/sport u het beste weer kan doen. Rustig opbouwen van dagelijkse activiteiten (afwassen, stofzuigen, deur openen, tas tillen....) met 'stabiele pols' is belangrijkste oefening (= functioneel trainen). 

   • Bij alle activiteiten stabiel houden pols
   • Voorkomen te veel zwelling rond pols (iets mag)
   • Voorkomen van te veel pijn (iets mag)
    • SAM 3940 2
  • De fysiotherapeut kan (als zowel de fysiotherapeut en de patiënt er achter staan!) een opname maken van de oefeningen die voor u van belang zijn (met telefoon van fysiotherapeut en mailen of met telefoon/ ipad van patiënt), zodat u thuis dit terug kan zien)

  De fysiotherapeut geeft aan welke adviezen en oefening voor u zinvol zijn.

  1. Websites
   1. Zie ook op deze site de onderwerpen: gewrichtsmuis
  2. Onderbouwing voor patiënt en fysiotherapeut
   1. Boek: Onderzoek en behandeling van artrose en artritis, Koos van Nugteren en Dos Winkel (2009)      
   2. Google scholar: corpus liberum in pols 
   3. Anatomie
   4. Oefeningen

    1. Website 'xpertclinic'

    2. Website 'hand&polstherapiecentrum

  Neem met de fysiotherapeut door welke informatie voor u zinvol is