Algemene informatie over FysioTransparant.nl

.

SAM 2309

.

De teksten op fysiotransparant.nl zijn gebaseerd (waar mogelijk) op richtlijnen, samenwerkingsafspraken en onderzoeken van huisartsen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten en sluiten aan bij de dagelijkse praktijk van de eerstelijns fysiotherapeut / oefentherapeut.
Er is gekozen om filmpjes van oefeningen te maken en daarbij de oefeningen per klachtenbeeld in tekst te zetten. De fysiotherapeut / oefentherapeut kan daarbij kiezen welke oefeningen relevant zijn en een opname maken als de patiënt de oefeningen uitvoert (met eigen telefoon of met telefoon / ipad van patiënt).
Fysiotherapeuten / oefentherapeuten zelf kunnen fysiotransparant.nl gebruiken als ondersteuning bij hun voorlichting en oefeningen, tijdens en na het consult. Huisartsen en specialisten kunnen deze site gebruiken om te kijken wanneer doorverwijzen zinvol is en om inzicht te krijgen wat de fysiotherapeut / oefentherapeut doet. Dus, kijk op fysiotransparant.nl en bepaal of deze opzet en werkwijze bij u past.

Fysiotransparant.nl is een website die zich constant verder zal ontwikkelen. Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom om de site nog beter te laten aansluiten op de wensen van de praktijk. Heeft u een suggestie, neem dan contact met ons op. 

Plannen voor komende tijd

  • Video's maken waarin uitleg gegeven wordt over klachtenbeelden: staat er al bij een tenniselleboog
  • Video's maken van oefenserie bij een klachtenbeeld: staat er nu in een basis versie, verbetering komt tzt
  • Video's maken van oefeningen voor spieren/ spiergroepen: staat er nu in een basis versie, verbetering komt tzt
  • Onderbouwing klachtenbeeld verder uitwerken